1.5.59

Brand – Band ต่างกันอย่างไร?

Pic. Source: http://modcitymag.com/wp-content/uploads/2013/01/band-night.jpg


เมื่อวันก่อนผมไปนั่งทานอาหารในร้านแห่งหนึ่ง ที่มีเวทีบรรเลงดนตรีขนาดย่อมๆ เพื่อให้ความบันเทิงกับผู้ที่มาทานอาหาร  สายตาผมเหลือบไปเห็นป้ายชื่อวงดนตรีเป็นภาษาอังกฤษอยู่บนเวที ทำให้นึกถึงคำศัพท์ขึ้นมาได้คำหนึ่ง  นั่นคือ


Band  (อ่านว่า แบนด์)   แปลว่า  “สายรัด หรือ วงดนตรี ”

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “สายรัด  แถบ ปลอก”   หรือ ใช้ในความหมายว่า “โซ่ตรวน  สิ่งผูกมัด พันธะ หรือ ข้อผูกพัน “ ก็ได้    นอกจากนี้ Band ยังแปลว่า “วงดนตรี หรือ คณะ” ได้อีกด้วย  แต่หากใช้กับคลื่นวิทยุ Band จะหมายถึง “ช่วงความถี่ของคลื่น”      แต่เมื่อไรก็ตามที่ Band ทำหน้าที่เป็นคำกริยา จะมีความหมายว่า “ใช้สายผูกรัด หรือ รวมกลุ่ม”    คำนี้ความหมายค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้กับสถานการณ์ใดหรือวงการใด  มาดูอีกคำที่คล้ายๆ กัน นั่นคือ

Brand    (อ่านว่า แบรนด์)  แปลว่า   “ตราประทับ”

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “ตราประทับ ป้าย เครื่องหมายทางการค้า หรือ ยี่ห้อ”   หากใช้เป็นคำกริยา Brand จะแปลว่า “ ประทับตรา  จารึก ตราตรึง  นาบ หรือ ใส่ร้ายป้ายสี”     แต่ถ้าเติม  y ลงไปข้างท้ายของ Brand กลายเป็น  Brandy (อ่านว่า แบรน ดี้)  แปลว่า “เหล้าบรั่นดี”   ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเกี่ยวข้องกับคำว่า Brand ที่แปลว่า “ตราประทับ” สักเท่าไรนัก


จะเห็นว่า ทั้ง Band และ Brand นั้น สะกดและออกเสียงใกล้เคียงกัน โดยตัวสะกดต่างกันแค่ไม่มี r กับ มี ส่วนการออกเสียงก็ต่างกันแค่ Brand (แบรนด์) มีเสียง “ร” กระดกลิ้น  แต่ Band ออกเสียงแบบไม่มี “ร” ไม่ต้องกระดกลิ้น   คำศัพท์ในลักษณะแบบนี้ จะว่าไปแล้วก็มีอยู่เป็นจำนวนมากในภาษาอังกฤษ หากต้องการจะสื่อความให้ผู้ฟังเข้าใจได้ตรงกันกับเรา  ก็จำเป็นที่จะต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน ไม่เช่นนั้น คนฟังจะสับสนว่าเรากำลังพูดถึงอะไรกันอยู่

อาจารย์บอม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น