19.8.53

Complete, Compete : การแข่งขันสิ้นสุดลงแล้ว

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ผมไปแข่งตีแบดกับเด็กๆ หลังบ้านมา ขณะที่กำลังเหนื่อยหอบอยู่นั้น พลันสมองแว่บคิดถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้คู่หนึ่ง ซึ่งมีความหมายค่อนข้างต่างกัน แต่สะกดคล้ายๆ กันและมักจะสะกดกันผิดเป็นประจำ ผมเลยหยิบเอามาเล่าให้ฟังซะเลยในวันนี้ โดยขอเริ่มจากคำแรก ก่อน นั่นคือคำว่า

Compete (อ่านว่า คอม พีท  )   แปลว่า  แข่งขัน 

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า แข่งขัน หรือ ประกวด ก็ได้  ถ้าเป็นคำนามจะใช้คำว่า Competition (อ่านว่า คอมเพ็ท ทิชั่น) แปลว่า การประกวดหรือการแข่งขัน ใช้ได้กับการแข่งขันแทบทุกชนิด ยกเว้นการแข่งขันด้านความเร็ว เช่นแข่งรถ, แข่งม้า เราจะใช้คำว่า


 Race (อ่านว่า เหรดส์) แปลว่า แข่งขัน (ด้านความเร็ว)  

คำนี้เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยา  และ ถ้าเป็นคำนาม ยังมีอีกความหมายหนึ่งที่แปลว่า เชื้อสาย หรือ เชื้อชาติ ก็ได้นะครับ ดังนั้นถ้าไปเห็นแบบฟอร์มอะไรให้กรอกเกี่ยวกับประวัติของตัวเราและมีคำว่า Race ให้เข้าใจว่าเขาถามถึงเชื้อชาติ ของเรา ไม่ได้ถามว่าเราเคยไปแข่งอะไรมาหรือเปล่านะครับ   แต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าคือเรื่องเกี่ยวกับศัพท์อีกคำที่เราพบเห็นกันบ่อยๆ และสะกดใกล้เคียงกัน นั่นคือคำว่า

Complete (อ่านว่า คอม พลีท)  แปลว่า เสร็จสมบูรณ์

คำนี้เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำคุณศัพท์  ถ้าเป็นคำกริยา แปลว่า ทำให้เสร็จสมบูรณ์ หรือ กรอกให้เรียบร้อย ก็ได้  แต่ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนาม จะแปลว่า สมบูรณ์แบบ หรือ ครบวงจร เช่น complete set  ชุดที่สมบูรณ์แบบ หรือ ครบชุด ก็ได้  ส่วนถ้าเป็นคำนาม เราจะใช้คำว่า Completion แปลว่า การทำให้เสร็จสิ้น หรือ การทำให้บรรลุความสำเร็จ   

ถ้าท่านสังเกตุดีๆ จะพบว่า คำคู่นี้สะกดคล้ายๆ กันคือ Compete - Complete สิ่งที่แตกต่างกัน คือ มี L กับไม่มี L ตรงกลางคำ ส่วนการออกเสียงก็คล้ายกันมากๆ   คำคู่นี้ มักจะนำมาออกเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษเสมอๆ และนักศึกษาก็มักจะตอบผิด และ เขียนสลับกันบ่อยๆ ทั้งๆที่ความหมายเมื่อแปลออกมาแล้วแตกต่างกันอย่างมากมาย  ดังนั้นก็ขอให้ระวังให้ดีๆ ทั้งเวลานำไปใช้งานและเวลานำไปสอบครับ

Complete Competition,
การแข่งขันสิ้นสุดลงแล้ว,

อาจารย์บอม
19-08-2010

1 ความคิดเห็น: