19.3.54

Sample – Example : ตัวอย่างแบบไหน?

หนึ่งในศัพท์ที่คนทำมาค้าขายจำเป็นต้องรู้ คือคำว่า “ตัวอย่าง” คำนี้ ในภาษาไทย ไม่ซับซ้อนเพราะเรียกขานด้วยศัพท์คำเดียวกัน  แต่ถ้าภาษาอังกฤษจะแยกคำว่า “ตัวอย่าง” ตามลักษณะการใช้งาน มาดูกันที่คำแรกเลยดีกว่า นั่นคือ

Sample (อ่านว่า ซาม เพิ่ล) แปลว่า ตัวอย่าง

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “ตัวอย่าง”  แต่ใช้แทน “สินค้าตัวอย่าง”  หรือ “ของชิ้นเล็กๆ ที่เป็นตัวอย่างให้ทดลองใช้”   คำนี้ถ้าตัด e ออก แล้วเติม ing เข้าไปจะกลายเป็น  Sampling ซึ่งเป็นคำนามแปลว่า “การสุ่มตัวอย่าง”  มาต่อกันที่อีกคำที่แปลเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน นั่นคือ


Example (อ่านว่า เอ่ก ซามเพิ่ล)  แปลว่า ตัวอย่าง

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “ตัวอย่าง”  แต่เป็น “ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความคิด หรือ อุทาหรณ์” อาจเป็นตัวอย่างในทางดีหรือทางไม่ดีก็ได้  เป็นตัวอย่างที่อาจให้ข้อคิดเตือนใจ หรือตัวอย่างของหลักการต่างๆ   มาดูประโยคเพื่อความเข้าใจ   The teacher shows me the example of the wrong sentence.  คุณครูได้แสดงตัวอย่างของประโยคที่ไม่ถูกต้องให้ฉันดู.   ยังมีอีกคำที่น่าสนใจ นั่นคือ

Specimen (อ่านว่า สเป ซิ เม่น ) แปลว่า   ตัวอย่าง

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “ตัวอย่าง” แต่เป็น “ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนกลุ่ม เหมือนกับเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นต้นแบบ”  คล้ายๆ กับการหยิบเอาของชิ้นหนึ่งมาเป็นตัวอย่างตัวแทนของสินค้าทั้งหมดมาเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ

ท่านอาจสงสัยว่าถ้าเป็น “บุคคลตัวอย่าง” จะ ใช้คำว่าอะไร? เราใช้คำว่า “Model (อ่านว่า โม้ เดิ่ล) แปลว่า บุคคลตัวอย่างหรือคนที่เป็นแบบอย่าง”  กำลังเล่าสนุกๆ เลย เสียดายเนื้อที่หมด แต่ยังมีอะไรเล่าให้ฟังอีกเยอะ สัปดาห์หน้ามาเล่าต่อนะครับ

อาจารย์บอม
19-03-2011

3 ความคิดเห็น:

  1. คำตอบ
    1. Role Model ใช้ในกรณี ผู้ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม หรือ มีลักษณะคู่ควรให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม เป็นเหมือนกับ "บุคคลต้นแบบ" อะไรทำนองเนี้ยล่ะครับ :)

      ลบ