5.3.54

Reveal - Review : เปิดเผย-ทบทวน

คำที่ออกเสียงใกล้เคียงกัน เวลาไปอยู่ปรากฏอยู่ในประโยคเดียวกัน  มักก่อให้เกิดความสับสนไม่น้อยเลยทีเดียว  วิธีที่ผมมักใช้เสมอเวลาเจอคำแบบนี้คือ นำมาเขียนเทียบให้เห็นกัน จะๆ เลยทีเดียวว่า สะกดแตกต่างกันอย่างไรและออกเสียงไม่เหมือนกันแบบไหน     วันนี้อยากนำคำคู่นี้มาเล่าให้ฟังครับ

Reveal (อ่านว่า  รี วีล) แปลว่า  เปิดเผย


คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “เปิดเผย   แสดงให้เห็น  หรือ ทำให้ปรากฏ”     และ ถ้าเป็นคำนาม จะใช้คำว่า Revelation  (อ่านว่า  รี เหว่ เล้ ชั่น) แปลว่า “การเปิดเผย”    คำนี้ยังถูกใช้เรียกแทนชื่อ หนังสือเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ ไบเบิ้ลด้วย  ดังนั้นเมื่อเจอคำว่า Revelation ให้ดูความหมายของประโยคว่ากำลังกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาอยู่หรือเปล่า จะได้แปลไม่ผิดพลาด   นอกจากนี้แล้วยังมีอีกคำที่ออกเสียงคล้ายๆ กัน นั่นคือ 

Review (อ่านว่า  รีวิว  ) แปลว่า ทบทวน

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “ทบทวน หรือ ตรวจสอบใหม่”  ถ้าเป็นคำนามก็สะกดเหมือนเดิม  แปลว่า “การทบทวน หรือ การตรวจสอบใหม่”   นอกจากนี้ คำว่า Review ยังสามารถแปลว่า “สิ่งพิมพ์  บทวิจารณ์ หรือ คำวิจารณ์” ได้อีกด้วย   ที่เลือกหยิบมาเล่าให้ฟังเพราะว่า การออกเสียงระหว่าง  Reveal (รี วีล)   Review (รี วิว) มีความใกล้เคียงกันมาก   ถ้าหากไปเจอคำคู่นี้ที่ไหน ลองฟังให้ดีๆ  ก่อนที่จะแปลความหมายออกไป   วิธีง่ายๆ คือ ดูความหมายรวมของประโยคว่าเป็นเช่นไร เกี่ยวข้องกับเรื่อง “ เปิดเผย”  (Reveal) หรือเกี่ยวข้องกับเรื่อง “ทบทวน” (Reviewการแปล โดยใช้ความหมายรวมของประโยคมาช่วย จะทำให้เราตีความคำศัพท์ในประโยคนั้นๆ ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ลองฝึกดูนะครับ

อาจารย์บอม
05-03-2011
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น