26.6.55

Rude – Rough : หยาบยังไง ถึงไม่เหมือนกัน?


หนึ่งในความพิศวง งงงวย ของผู้เรียนภาษาอังกฤษ ชาวไทยก็คือ การนึกความหมายภาษาไทยก่อน แล้วค่อยไปหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลตรงกันมาใช้  วิธีการแบบนี้ดูเผินๆ ก็ไม่เสียหายอะไร แต่จริงๆ แล้วเป็นวิธีการที่ผิดมหันต์  เนื่องจากคำภาษาไทยบางคำมีการออกเสียงเหมือนกัน ความหมายใกล้เคียงกัน แต่พอกลายเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จะแตกต่างกันในทันที เพราะคำศัพท์ภาษาอังกฤษจะมีการใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกันในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ที่ร่ายมายืดยาว เพียงเพื่อจะหยิบยกคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่หนึ่งที่เข้าข่ายนี้ มาเล่าให้ฟังเริ่มกันที่

Rude (อ่านว่า หลูดท์) แปลว่า หยาบ


คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) แปลว่า “หยาบ”  แต่เป็นการสื่อความหมายในแง่ของ “หยาบคาย ไม่สุภาพ” ไม่ว่าจะเป็นด้านกิริยามารยาท  ถ้าเป็นคำนามเราจะใช้คำว่า Rudeness แปลว่า “ความหยาบคาย” ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่า ถ้าเราคิดจะพูดแค่คำว่า “หยาบ” เฉยๆ มันมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกคำที่มีความหมายเหมือนกัน นั่นคือ

Rough (อ่านว่า รัฟ) แปลว่า “หยาบ”

คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) แปลว่า “หยาบ” แต่เป็นลักษณะของ “หยาบแบบขรุขระ” จะใช้กับสิ่งของ หรือวัตถุ มากกว่าเรื่องเกี่ยวกับวาจาหรือความประพฤติ  มาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่า

It is rude to point by feet in Thailand. 
ในประเทศไทย การใช้เท้าชี้ เป็นสิ่งที่หยาบคาย

The skin of the rhino is rough. 
ผิวหนังของแรดหยาบ

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า “หยาบ” แบบ Rude กับ แบบ Rough มีการใช้งานที่แตกต่างกันมาก  ดังนั้นเราไม่สามารถใช้คำแปลภาษาไทย มากำหนดคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้  การรู้วิธีการใช้งานของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละคำในแต่ละสถานการณ์ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก 
ถ้าท่านสนใจ คำศัพท์ คู่เหมือนคู่ต่างแบบนี้ และต้องการนำไปศึกษาเพิ่มเติม  ผมขอแนะนำ หนังสือ “เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษกับ อ.บอม”  ซึ่งผมรวบรวมผลงานทั้งหลายที่เคยเขียนไว้ในอดีต โดยท่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทย

อาจารย์บอม
23-06-2012

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น