20.9.56

Neck – Next : คอ..ต่อ ไป

วันนี้ผมตั้งใจเลือกคำศัพท์ที่พบเห็นกันบ่อยๆ และออกเสียงใกล้เคียงกันมากๆ มาคู่หนึ่งเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ลองเปรียบเทียบกันดู   โดยขอเริ่มที่คำว่า

Next (อ่านว่า เน็ค ซึทึ) แปลว่า   ต่อไป

คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ หรือ คำนามก็ได้  โดยจะแปลว่า “ต่อไป ลำดับถัดไป หรือ กรณีต่อไป”  ซึ่งต่างจากคำว่า Continue (อ่านว่า คอนทิ นิว) ที่แปลว่า “ต่อไป”  เหมือนกัน แต่เป็นในแบบ “ดำเนินต่อไป หรือ ทำต่อเนื่องต่อไป”  ความน่าสนใจของคำว่า Next อยู่ที่คำซึ่งออกเสียงคล้ายๆ กัน นั่นคือ คำว่า


Neck (อ่านว่า เนค เคอะ) แปลว่า คอ

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “คอ”  คำนี้ถ้าไปนำหน้าคำอื่นๆ ก็จะให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับคอ เช่น Necktie ที่แปลว่า “เนคไท” (ที่ใช้ผูกบริเวณคอ)    ถ้าเป็น Necklace  แปลว่า “สร้อยคอ”   แต่ที่อยากเล่าให้ฟังคือการออกเสียง Next – Neck นั้นใกล้เคียงกันมาก   ต่างกันแค่เสียงตัวท้าย ของ Neck ออกเสียงแบบมีเสียง “เคอะ” ของตัว k  แต่ Next จะออกเสียงลงท้ายเป็นเสียง  “ซึ ทึ” ของ x t

ในการศึกษาภาษาอังกฤษนั้น ไม่ใช่เพียงแค่รู้คำศัพท์และสะกดให้ถูกต้องเท่านั้น ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนอยู่เสมอ นั่นคือการ “ออกเสียงภาษาอังกฤษ” การออกเสียงให้ได้ดีนั้นจำเป็นต้องอาศัยทั้งการสังเกตและการฝึกปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำที่มีการออกเสียงใกล้เคียงกันแบบ Neck และNext ที่ผมยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างในวันนี้

อาจารย์บอม
20-09-2013ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น