20.12.56

File – Fire : เอาไปเก็บ หรือเอาไปเผา?

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำ มีการออกเสียงที่ใกล้เคียงกันมาก  ทั้งๆ ที่ความหมายแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  การออกเสียงเพี้ยนไปนิดเดียว จะทำให้แปลความหมายผิดพลาดไปอย่างมากมาย   พูดถึงตรงนี้นึกขึ้นได้ว่า มีคำศัพท์อยู่สองคำที่มักออกเสียงสลับกันเป็นประจำนั่นคือ

File (อ่านว่า ไฟล์) แปลว่า “แฟ้มเอกสาร”

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า  “แฟ้มเอกสาร หรือเอกสารที่เป็นปึกๆ”      หากใช้เป็นคำกริยาจะแปลว่า “จัดเข้าแฟ้ม หรือ เก็บเอกสารให้เป็นหมวดๆ”   สำหรับคำที่มีการออกเสียงคล้ายกันและอยากนำเสนอ คือ


Fire (อ่านว่า ไฟร์ เออะ)  แปลว่า  “ไฟ”

คำนี้เป็นคำนามแปลว่า “ไฟ หรือ ลุกเป็นไฟ”   ถ้าใช้ Fire เป็นคำกริยาจะแปลว่า  “จุดไฟ หรือ ยิงปืน” ก็ได้    นอกจากนี้ ถ้าใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานอาชีพ  “Fire” จะแปลว่า “ไล่ออกจากงาน”   ตัวอย่างประโยคเช่น “You are Firedแปลว่า “คุณโดนไล่ออกแล้ว”  แถมให้อีกคำ พอดีนึกขึ้นมาได้ นั่นคือคำว่า “Fireflyแปลว่า  “หิ่งห้อย”   สิ่งที่น่าสนใจคือ  File – Fireนั้นออกเสียงใกล้เคียงกันเหลือเกิน  และหลายครั้งมักจะออกเสียงสลับกัน ซึ่งแน่นอนย่อมทำให้ความหมายหรือคำแปล ของทั้งสองคำนี้ ห่างไกลกันไปคนละทิศละทางด้วย


วิธีสังเกตง่ายๆ คือ  “File นั้น เวลาออกเสียง จะมีเสียง “ลอ ลิง”  ตบท้ายหน่อยๆ  ส่วนคำว่า  “Fireจะออกเสียงเป็น “ไฟร์ เออะ”  โดยมีเสียง “เออะ” ลงท้าย    การออกเสียงคำในภาษาอังกฤษนั้น มีความสำคัญ เพราะหากออกเสียงผิดเพี้ยนไปย่อมสื่อความหมายที่ผิดไปด้วย    การออกเสียงที่ไม่ชัดเจน อาจทำให้  “File จัดเก็บเอกสาร”  กลายเป็นกลายเป็น  Fire จุดไฟเผาเอกสาร”  ซึ่งหากออกเสียงผิดแบบนี้บ่อยๆ  คุณอาจจะโดน  Fire ไล่ออกจากงาน” เลยก็ได้นะครับ

อาจารย์บอม
20-12-2013 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น