14.12.57

Singer- Single: นักร้องยังโสด


ช่วงนี้รายการประกวดร้องเพลงกำลังฮิต  ผมนั้นเป็นประเภท ชอบฟังการแสดงความคิดเห็นของโค้ช มากกว่าฟังเสียงนักร้อง  ผมชื่นชม ผู้เข้าประกวดหลายคน เพราะเห็นชัดว่า มีแววที่จะเป็นนักร้องอาชีพได้สบายๆ  ทั้งเสียงร้องและลีลาท่าทางในการแสดงออกเข้าถึงอารมณ์เพลงได้ดีมาก  อารัมภบทเสียยืดยาว เพราะคิดว่าวันนี้เราน่าจะมาคุยกันถึงคำศัพท์พื้นๆ ที่พบเห็นกันบ่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เริ่มที่

Singer (อ่านว่า ซิง เง่อร์)  แปลว่า “นักร้อง”

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “นักร้อง”  มีรากศัพท์มาจากคำกริยาว่าSing(อ่านว่า  ซิง) ที่แปลว่า “ร้องเพลง”  คำนี้ ไม่ได้ออกเสียงว่า “ซิง เกอร์”  แต่ออกเสียงว่า “ซิง เง่อร์”  เพราะท้ายเสียงตรง ng  นี้เป็นเสียง “ง” ไม่ใช่ “ก”   คำว่า Singerนี้ มักใช้ในความหมายของ “นักร้อง อาชีพ” คือคนที่ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการร้องเพลง  มากกว่าพวกที่เป็นนักร้องสมัครเล่น  


คำว่า Singer นั้นยังสามารถแปลว่า  “นกที่ส่งเสียงร้องอย่างไพเราะ” และ “นักกวี” ได้ด้วย    อย่างไรก็ตามหาก Singer ถูกออกเสียงว่า  “ซิง เจ่อะ”   จะหมายถึง  “สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงร้องหรือเสียงดนตรี”   ต้องฟังเสียงของคำนี้ให้ดีๆ เพราะมีความหมายที่แตกต่างกัน ตามเสียงที่เปล่งออกมา  มาดูกันอีกคำดีกว่า นั่นคือ

Single (อ่านว่า ซิ๊ง เกิ่ล) แปลว่า “โสด หรือ โดดเดี่ยว”


คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) แปลว่า “โสด โดดเดี่ยว คนเดียว  สิ่งเดียว”   คือ Single  นี้มีคำแปลเยอะมาก แต่ออกมาในแนวทางเดียวกันคือ  “เดี่ยวๆ คนเดียว สิ่งเดียว”   คำว่า Single หากใช้เป็นคำกริยาจะแปลว่า “คัดเลือกให้เหลือคนเดียว หรือเลือกเฟ้นแบบเจาะจง ”   หากใช้เป็นคำนามจะแปลว่า “คนโสด คนเดียว สิ่งเดียว ห้องเดียว หรือ ตั๋วเดินทางเที่ยวเดียว”  หากใช้ในวงการเพลงจะหมายถึง “เทปหรือแผ่นเสียงที่ทั้งแผ่นมีเพลงเพียงเพลงเดียว”


สิ่งที่น่าสนใจคือทั้ง  Singer – Single นั้น สะกดใกล้เคียงกัน การออกเสียงก็แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น แต่แน่นอนที่สุดคือ ความหมายนั้นต่างกันไปคนละเรื่องคนละราว  ดังนั้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกันแบบนี้ เป็นคำศัพท์ที่น่าศึกษาเรียนรู้มาก  โดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ในประโยคเดียวกัน   ก่อนจบ ขอฝากท่านผู้อ่านลองไปตีความหมายของ  “Single Singer” ดูทีสิครับ ว่าผมควรจะแปลว่า “นักร้องเดี่ยว” หรือ “นักร้องที่ยังเป็นโสด”   ฝากเป็นการบ้านไปคิดกันดูนะครับ

อาจารย์บอม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น