14.8.59

Content - Context : ต่างกันอย่างไรCredit pic: markdalton.net/wp-content/uploads/2016/05/Content-Is-King.jpg
ช่วงนี้มีคำศัพท์คำหนึ่งที่ฮิตมากในแวดวงการใช้สื่อสังคมออนไลน์  นั่นคือคำว่า Content   คำกล่าวที่เราได้ยินบ่อยๆ ก็คือ Content is  King  หรือแปลเป็นไทยแบบเข้าใจง่ายๆ ว่า “เนื้อหาคือ สิ่งที่สำคัญที่สุด”   ไม่ว่าเราจะตกแต่งเว็บเราให้สวยให้เริ่ดแค่ไหน แต่ถ้าเนื้อหาข้างในไม่ได้เรื่องได้ราว ไม่ตรงกับความสนใจของผู้อ่าน ก็ไม่มีใครสนใจ นี่คือความหมายของประโยค นี้  วันนี้เลยหยิบคำนี้มาเล่าเสียเลย โดยขอเริ่มที่

Content (อ่านว่า ค้อน เท่นท์) แปลว่า “เนื้อหา”


คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “เนื้อหา หรือ สาระ”  Content  ยังสามารถแปลว่า “ปริมาณความจุ ” ได้อีกด้วย อย่างที่เรามักจะเห็นเขียนไว้ข้างขวดว่า net content ซึ่งแปล่า “ปริมาณความจุสุทธิ”   คำว่า Content หากใช้เป็นคำกริยาจะแปลว่า “ทำให้พอใจ”  หากใช้ในแวดวงหนังสือ Content จะหมายถึง “สารบัญ”   แต่ถ้า Content ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) จะแปลว่า “พร้อมยอมรับ หรือ พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่”   เรามาดูกันอีกคำหนึ่งนั่นคือ

Context  (อ่านว่า ค้อน เท็กซ์) แปลว่า “บริบท”

คำนี้เป็นคำนามแปลว่า “บริบท”   หรือ ถ้าจะพูดให้ง่ายเข้า แบบแปลไทยเป็นไทย ก็คือ “เนื้อหาแวดล้อม”  เช่น เราอยากอธิบายว่า ทำไมคนไทยสมัยก่อนนุ่งผ้าขาวม้า ก็อาจจะต้องดู “บริบท” หรือ context ว่าสมัยก่อน อากาศมันร้อน เสื้อผ้าก็แพง ใช้ผ้าขาวม้า ทั้งประหยัดนุ่งได้ ใช้เช็ดหน้าเช็ดตัวได้   ตรงคำอธิบายที่เพิ่มเติมมานี่ เราเรียกว่า context มาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่า  

We cannot judge the way ancient people dress until we know the context.  
เราไม่สามารถที่จะไปตัดสินเรื่องการแต่งกายของคนในสมัยโบราณ (ว่าดีหรือไม่ดี) จนกว่าเราจะรู้บริบท (ของสังคมสมัยนั้น)

จะเห็นว่า Content และ Context สะกดและออกเสียงใกล้เคียงกันมาก  จะแตกต่างกันก็เพียง ตัวสะกด (คือ n กับ x)  และ เสียงท้าย ระหว่าง “เท่นท์” กับ เท็กซ์”   แม้ว่าคำแปลของทั้งสองคำนี้ จะหมายถึง “เนื้อหา”  แต่  Content จะเป็นเนื้อหาหลัก เนื้อหาจริงๆ  ขณะที Context จะเป็น “เนื้อหาแวดล้อม” เพื่อมาอธิบายประกอบให้เนื้อหาหลักมีความสมบูรณ์มากขึ้น    ลองฝึกออกเสียงและแยกแยะความแตกต่างของทั้งสองคำนี้ ดูนะครับ


อาจารย์บอม1 ความคิดเห็น: