8.10.53

Favor & Flavor : รสชาติที่โปรดปราน

มีคำศัพท์ภาษาไทยที่สะกดทีไร ผมได้สับสนทุกทีว่าอันไหนที่ถูกต้อง นั่นคือ คำว่า รสชาติ กับ รสชาด ไปค้นๆ ดูในพจนานุกรม พบว่าที่ถูก ต้องเขียนว่า รสชาติ ถ้าเขียนว่า รสชาด จะแปลว่ารสสีแดง เพราะ ชาด แปลว่า สีแดง  เล่าให้ฟังยืดยาวเพราะนึกขึ้นได้ว่า คำว่า รสชาติ นี้ แม้แต่ภาษาอังกฤษ ก็ยังสับสนกับคำอีกคำหนึ่งเหมือนกัน ผมเลยหยิบเอา คำศัพท์สองคำนี้มาประกบคู่ให้เห็นกันจะ ๆ เลย

Flavor (อ่านว่า ฟะเล เวอร์)  แปลว่า รสชาติ


คำนี้เป็นคำนามก็ได้ เป็นคำกริยาก็ได้ ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่า รสชาติ แต่ถ้าเป็นคำกริยา จะแปลว่า แต่งรสหรือแต่งกลิ่น ก็ได้ บางครั้งอาจเห็นคำนี้ สะกดว่า Flavour ก็อย่าได้ประหลาดใจไป เพราะเป็นการสะกดแบบอังกฤษ ซึ่งจะมีการเติม u เพิ่มเข้าไป แต่ความหมายและการออกเสียงเหมือนกันนะครับ   สิ่งที่น่าสนใจคือคำคู่แฝดคนละฝาของมัน เพราะสะกดคล้ายกัน ออกเสียงคล้ายๆ กัน แต่ความหมายคนละแนวเลย นั่นคือคำว่า

Favor (อ่านว่า เฟ้ เว่อร์) แปลว่า ความโปรดปราน

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า ความโปรดปราน หรือความชื่นชอบก็ได้  แต่ถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่า โปรดปราน ชื่นชอบ หรือ สนับสนุน  คำนี้เขียนได้สองแบบเช่นกัน นั่นคือถ้าเป็นแบบอังกฤษ จะเขียนว่า Favour มี u เพิ่มเข้ามาตัวหนึ่ง  

จะเห็นได้ว่า  Flavor = รสชาติ กับ Favor = ความโปรดปราน สะกด คล้ายกันมาก  ต่างกันแค่ มีตัว L ที่หลัง F   นอกจากนั้นการออกเสียงก็คล้ายคลึงกันอีกต่างหาก  โอกาสที่เราจะสะกดพลาดหรือแปลผิดจึงมีสูงทีเดียว  จึงขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้าเจอคำสองคำนี้ในประโยคใดๆ ก็แล้วแต่ ให้สังเกตุตัวสะกดให้ดี ก่อนตัดสินใจแปลอะไรออกไปนะครับ


อาจารย์บอม
8-10-2010 

1 ความคิดเห็น: