24.5.58

Leave - Leaf : ใบไม้ที่จากไปหากขับรถไปตามต่างจังหวัดในช่วงฤดูร้อน แบบนี้ เราก็จะได้เห็นต้นไม้หลากสีเต็มสองข้างทางไปหมด ต้นไม้พวกนี้สลัดใบทิ้งเหลือแต่ดอกสีสันสวยงามออกมาโชว์กันเต็มที่ทั้งสีเหลืองสีแดง และสารพัดสี  บอกได้คำเดียวว่า สวยงามจริงๆ     เมื่อพูดถึงเรื่องใบไม้ และการสลัดทิ้ง ทำให้ผมนึกถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่หนึ่งขึ้นมาได้ เริ่มที่


Leaf (อ่านว่า  ลิฟ ) แปลว่า “ใบไม้”


คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “ใบไม้” หรือ “กลีบของดอกไม้” ก็ได้   หากใช้เป็นคำกริยา จะแปลว่า “ผลิใบอ่อน”  หากใช้ในแวดวงหนังสือ หรือ แวดวงการพิมพ์ จะหมายถึง “หน้ากระดาษ”  นอกจากนี้ยังมีคำว่า Leaf out  ที่แปลว่า “ ร่วงหล่น (ใช้กับใบไม้)”   ความน่าสนใจของคำนี้ อยู่ตรงที่ยังมีคำอีกคำหนึ่งซึ่งมีความใกล้เคียงกัน นั่นคือLeave (อ่านว่า ลีฟ )   แปลว่า   “ออกจาก”


คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “ออกจาก”  หรือ “ออกเดินทาง”  เช่น   

I will leave Bangkok on Friday night.  
ฉันจะออกจากกรุงเทพวันศุกร์ช่วงค่ำ    


นอกจากนี้คำว่า Leave ยังสามารถนำไปใช้เป็นคำนามได้อีกด้วย โดยจะแปลว่า “การลาหยุด”  ยกตัวอย่างเช่น หากจะลาป่วย  ก็จะใช้คำว่า Sick Leave  ซึ่งแปลว่า “ลาป่วย” มาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่า  


I wish  I could take a sick leave today. 
ฉันได้แต่ (แอบ)หวังว่าจะได้ลาป่วย ในวันนี้

ความน่าสนใจของ Leaf (ใบไม้กับ   Leave  (ออกจากอยู่ที่ตรง ที่ การออกเสียงครับ คำสองคำนี้ ออกเสียงใกล้เคียงกันมาก    นอกจากนี้ รูปพหูพจน์ของ Leaf  ยังออกมาใกล้เคียงกับ Leave อีกด้วย   นั่นคือ Leaves  ซึ่งมีการเติม s เข้าไป โดยจะแปลว่า “ใบไม้หลายๆ ใบ”  ดังนั้น หากท่านไปเจอคำศัพท์ทั้งสองคำนี้ที่ไหนให้สังเกตดีๆ ว่า Leaves ที่ท่านเห็นนั้นเป็นรูปพหูพจน์ของ Leaf หรือ เป็น Leave ที่เติม s เพราะกำลังทำหน้าที่กริยาของประโยคอยู่  ระวังให้ดีนะครับ พลาดกันมาหลายรายแล้ว ทั้งการออกเสียงและการสะกด รวมถึงการแปลความหมายด้วยสำหรับคำคู่นี้

อาจารย์บอม
24-05-2015 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น