15.10.52

House , Home : บ้านคือวิมานของเรา

หนึ่งในปัจจัยสี่ ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นคือ ที่อยู่อาศัย  ในภาษาอังกฤษนั้นมีคำหลายคำทีเดียวที่ใช้เรียกที่อยู่อาศัย   แต่วันนี้ขอหยิบยกเฉพาะคำว่า "บ้าน"   ในภาษาอังกฤษ มาเล่าให้ฟังก่อนนะครับ

House  (อ่านว่า  เฮ้าส์)  แปลว่า    บ้าน

คำนี้เป็นคำนาม หมายถึงการเรียกบ้านที่เป็นหลังๆ บ้านที่สร้างขึ้นด้วยอิฐ ด้วยปูน เราจะใช้คำว่า House ในความหมายด้านกายภาพ ด้านโครงสร้างของบ้าน ในความหมายที่จับต้องได้ เช่น ช่างกำลังสร้างบ้านให้ฉัน   "บ้าน" ในประโยคนี้จะใช้คำว่า House     ส่วนอีกคำที่อยากหยิบมาเล่าให้ฟัง คือคำว่า

Home  (อ่านว่า  โฮม )   แปลว่า    บ้าน

คำนี้เป็นคำนาม ใช้เรียกแทนบ้าน  แต่ จะเป็นด้านในความหมายด้าน อารมณ์ความรู้สึก  ไม่ใช่ในความรู้สึกที่เป็นหลังๆ  มีหลังคามีผนัง  แต่บ้านในความหมายของ Home จะเป็นแนว บ้านนี้มีรัก มีความอบอุ่น มีความสุข มีกำลังใจให้กันและกัน    ในการเปรียบเทียบความหมายเชิงลึกของสองคำนี้ นิยมใช้ประโยคดังต่อไปนี้ ในการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ

A house is made of brick and stone.
A home is made of  "love" alone.

แปลความได้ว่า บ้าน ที่ใช้คำว่า House เป็นบ้านที่ สร้างจาก ก้อนอิฐและหิน  ส่วนบ้านที่ใช้คำว่า Home สร้างขึ้นจากความรัก เท่านั้น      

พอจะมองเห็นภาพความแตกต่างของการใช้คำสองคำนี้ไหมครับ ถ้าคนถามว่า Where is your house? บ้านคุณอยู่ไหน เราอาจตอบว่า My house is on Sukumvit Road.   หรือ My home is on Sukumvit Road.  ก็ได้ไม่ผิดกติกา  เพราะมันขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการสื่อให้คนถามรู้ว่า เราผูกพัน หรือ มีความรักความอบอุ่นในบ้านเราแค่ไหน

ก่อนจะจบแถมให้อีกคำนะ  ถ้าคำว่า home เติมคำว่า town ลงไป จะได้ศัพท์คำใหม่คือคำว่า Hometown  เป็นคำนามแปลว่า บ้านเกิดเมืองนอน เช่น  My hometown is Chiangmai.  บ้านเกิดเมืองนอนของผมคือเชียงใหม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความหมายด้านอารมณ์และความผูกพันมากจึงใช้ hometown ไม่ใช่ว่า housetown.   แต่ถ้าเป็น Town  House ก็จะแปลว่า บ้านแถวที่ปลูกติดกันโดยใช้ รั้วร่วมกัน จะเห็นว่า พอใช้คำว่า house มาร่วม จะเน้นบ่งบอกถึงลักษณะทางกายภาพที่จับต้องได้มากกว่าด้านอารมณ์ความรู้สึก

วันนี้พอเท่านี้ก่อน ถ้ามีโอกาสผมจะนำเรื่่องที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ เช่น Mansion, Apartment มาเล่าให้ท่านผู้อ่านได้ฟังนะครับ

อาจารย์บอม

14-10-2009

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณมากมากเลยนะค๊ะ ผู้ใหญ่ใจดี
    อ่านจบแล้วทำให้เข้าใจความหมายได้ดีขึ้นมากมากเลยค่ะ
    ทำบุญต่อไปนะค๊ะ สาธุ สาธุ

    ตอบลบ