23.12.52

Pierce for Peace: ยอมโดนทำร้ายเพื่อสันติสุข

วันนี้ขอหยิบยกคำที่ออกเสียงคล้ายๆ กัน แต่ ตัวสะกดและความหมายไม่เหมือนกันมาเล่าให้ฟังนะครับ ขอเริ่มด้วยคำว่า

Piece (อ่านว่า   พีส) แปลว่า ชิ้น

คำนี้เป็นคำนาม ใช้เวลาบอกจำนวนชิ้น เช่น 20 ชิ้น ก็ 20 pieces หรืออะไรที่แบ่งเป็นชิ้นๆ หรืแตกออกเป็นชิ้น ๆ เราใช้ว่า Broken into pieces ก็ได้  นอกเหนือจากคำนี้แล้ว มีอีกคำออกเสียงคล้ายๆ กันนั่นคือคำว่า

Please (อ่านว่า พลีส) แปลว่า ได้โปรด


คำนี้จะออกเสียงและลากเสียงยาวกว่า คำว่า piece หน่อยนึง  Please เป็นคำสุภาพ ใช้นำหน้า เวลาจะขอร้องให้ใครทำอะไร เช่น โปรดออกไปห่างๆ  Please go away. บางทีก็วางไว้ด้านหลังก็ได้ เช่น Sit down please กรุณานั่งลง    มาดูกันต่ออีกคำนะครับ


Peace (อ่านว่า พีส) แปลว่า สันติภาพ

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า สันติภาพ หรือสันติสุข แต่ถ้าเอาไปขยายคำนาม ก็เป็น Adjective เราจะใช้คำว่า peaceful  ซึ่งแปลว่า สงบหรือเงียบก็ได้ เช่น a peaceful house บ้านที่เต็มไปด้วยความสงบหรือสันติสุข  คำที่คล้ายๆ กันยังมีอีกคำนั่นคือคำว่า

Pierce (อ่านว่า เพียส   ) แปลว่า แทง

ไม่ใช่แทงหวยนะครับ แต่เป็นการแทงด้วยหอก ด้วยมีด ด้วยของมีคม อันนี้เจ็บแน่ๆ คำนี้เป็นคำกริยา โดยตัวสะกดอาจใกล้เคียงกับคำด้านบนๆ ที่ผมยกตัวอย่างให้ดู แต่การอ่านออกเสียงไม่เหมือนกัน คำนี้อ่านว่า เพียส ออกเสียงคล้ายๆ ยี่ห้อเครือ่งสำอางหนึ่งที่คุ้นหูกันดี  นอกจากนั้นคำๆ นี้ยังแปลว่าเจาะให้เป็นรูได้อีกด้วย เช่นพวกเจาะหูใส่ต่่างหู เจาะสะดือ สารพัดเจาะ ก็ใช้คำว่า Pierce ได้

ขอควรระวังคือคำที่ผมยกมาวันนี้ สะกดคล้ายๆ กันบ้าง เช่น piece กับ pierce  และ บางคำสะกดไม่เหมือนกัน แต่ออกเสียงคล้ายกันมาก เช่น piece , please , peace   ก็ต้องแยกแยะให้ดี  ก่อนจบมีมุมมองที่น่าสนใจเอามาประยุกต์ใช้ช่วยจำได้ดี คือ คริสตชน เชื่อกันว่า

Jesus had been pierced on the cross for us to have peace.
พระเยซู ถูกแทงบนกางเขนเพื่อให้เราได้สันติสุข

ตัวอย่างนี้น่าสนใจเพราะทำให้เห็นการใช้คำว่า pierce เทียบกันกับคำว่า peace ในความหมายที่แตกต่างกันแต่ออกเสียงคล้ายกันมาก แถมอีกคำ คือ Cross ในที่นี้แปลว่า ไม้กางเขนนะครับ เป็นคำนาม แต่ถ้าใช้เป็นคำกริยาแปลว่าการข้าม เช่น ข้ามถนน เป็นต้น

วันนี้จบแค่นี้ก่อน แล้วครั้งต่อไปจะหาศัพท์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังนะครับ ถ้าท่านมีคำใดที่น่าสนใจก็แนะนำมาได้นะครับ


อาจารย์บอม
23-12-09


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น