30.10.53

Remind & Warn: “เตือน” ที่ไม่เหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จะต่างกับภาษาไทย ตรงที่ว่า แม้จะแปลเหมือนกัน แต่การนำไปใช้ จะแตกต่างกัน   วันนี้ผมขอยกตัวอย่างคำคู่นี้นะครับ เริ่มที่คำว่า

Remind (อ่านว่า  รี มายด์ ) แปลว่า  เตือน

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า เตือน แต่เป็นลักษณะ ของการเตือน ใจ หรือ เตือนความจำ เตือนให้ระลึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่ง ออกแนวประมาณว่า  เตือนไว้เพื่อไม่ให้ลืม  หรือจะเตือนแบบให้ข้อคิด สะกิดใจ ก็ได้  ตัวอย่างประโยคเช่น
Please remind me to put the money in the bank. 
 โปรดเตือนฉันให้เอาเงินฝากไว้ที่ธนาคารด้วย.

ส่วนคำศัพท์คำที่สอง นี้ คำแปลภาษาภาษาไทยแปลเหมือนกัน  แต่การใช้ในภาษาอังกฤษแตกต่างกัน นั่นคือคำว่า

Warn (อ่านว่า  วอน  ) แปลว่า เตือน

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า เตือน เช่นเดียวกัน แต่การใช้งานต่างกัน เพราะ คำว่า Warn จะเป็นการเตือนในลักษณะ เตือนภัย เตือนให้เห็นถึงอันตราย  ตักเตือนออกแนวห้ามๆ หน่อย คือถ้าไม่เชื่อคำเตือนอาจได้รับอันตราย   ถ้าจะทำให้เป็นคำนามก็เพียงแต่เติม –ing เข้าไปข้างท้าย ก็จะกลายเป็น Warning แปลว่า คำเตือน หรือข้อควรระวัง  เราลอง มาดูตัวอย่างประโยคดีกว่า 

I warn you to stay away from the fire.  
ฉันขอเตือนให้คุณอยู่ห่างๆ ไฟ.  

จะเห็นได้ว่า ถ้าไม่เชื่อคำเตือนนี้  ก็อาจโดนไฟลวก บาดเจ็บได้  คือเป็นการเตือนที่เน้นในแง่ กายภาพ มากกว่า Remind ซึ่งจะเน้นเป็นเรื่องของ เตือนจิตใจหรือความคิด    วิธีการจำศัพท์ง่ายๆ คู่นี้ง่ายๆ  ก็คือ Remind มีคำว่า mind  ซึ่งแปลว่าจิตใจ อยู่ด้านท้าย จึงเป็นการเตือนใจ เตือนไม่ให้ลืม  ส่วน Warn (วอน) มันออกเสียงคล้ายๆ  “นอน” คือถ้าไม่เชื่อ อาจบาดเจ็บได้ “นอน” ยาว  จึงเป็นการเตือนให้เห็นถึงภัยที่อาจส่งผลร้ายต่อร่างกายได้  วันนี้ขอจบแค่นี้ก่อน ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรที่อยากให้อธิบายเพิ่มเติม ก็สามารถ โพสต์ไว้ได้นะครับ

อาจารย์บอม
30-10-2010 

2 ความคิดเห็น: