27.10.53

Alpha & Omega : เริ่มต้นและอวสาน

ได้ยินข่าวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว เกิดขึ้นติดต่อกับหลายที่หลายแห่งในโลกนี้ อดคิดไม่ได้ถึงภาพยนตร์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาให้เห็นภาพวันสิ้นโลก   เหมือนว่ามันจะเริ่มมีเค้า ใกล้เข้ามาแล้วจริงๆ   สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นั้น มีมุมมองเรื่องการเกิดขึ้นและสิ้นสุดของโลกใบนี้   โดยมีความ เชื่อว่า พระเจ้า คือปฐมและอวสาน   โดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 คำแทน ความหมายของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด  คำทั้งสองมีความน่าสนใจมากหลายครั้งในการใช้สื่อความหมายถึงการเริ่มต้นและ และการอวสาน   ผมจึงขอนำคำศัพท์คู่นี้มาเล่าให้ผู้อ่านฟังในวันนี้ โดยขอเริ่มที่คำว่า

Alpha  (อ่านว่า อัล ฝ่า )   แปลว่า จุดเริ่มต้น


คำนี้เป็นคำนามครับ แปลว่าจุดเริ่มต้น  หรือ The  Beginning  โดยมีที่มาจาก อักษรตัวแรกสุด ของภาษากรีก นั่นคือตัว   Αα ออกเสียงว่า Alpha นั่นเอง  นอกจากนี้  เรายังอาจเห็นคำว่า Alpha ในวิชาเคมี  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาดาราศาตร์ อีกด้วย  ถ้าในวิชาดาราศาสตร์ก็หมายถึงดาวดวงที่สุกสว่างที่สุดหรือดาวหลักในกลุ่มดาวนั้นๆ  ถ้าในทางเคมีก็จะหมายถึง ตำแหน่งแรกจากอะตอมคาร์บอน  (ถ้าไม่ถูกต้องวานนักเคมีแก้ไขให้ด้วย)   ไอ้เราก็ไม่ใช่นักเคมีซะด้วย  แต่ที่ยกตัวอย่างมานี้เพราะต้องการสื่อให้เห็นว่า  Alpha นี้จะใช้ในความหมาย ที่แปลว่า แรกสุด แรกเริ่ม หรือ สำคัญ ก็ได้     มาดูคำต่อไปดีกว่า

Omega  (อ่านว่า  โอ๊ เหม่ ก่า) แปลว่า อวสาน

คำนี้เป็นคำนามแปลว่า อวสาน  หรือ ตอนปลาย ตอนจบก็ได้  มีที่มาจากภาษากรีก เช่นกัน โดยเป็นตัวอักษรตัวที่ 24 หรือตัวสุดท้ายในภาษากรีก Ωω         ออกเสียงว่า Omega   ภาษาอังกฤษนำมาใช้ในความหมายของจุดจบ หรือ จุดอวสาน  เหมือนกับคำศัพท์ อีกตัวคือ  The End  ที่เรามักเห็นบ่อยๆ ตอนจบของภาพยนตร์   ประโยคอมตะ ยอดฮิตที่เราจะพบเห็นคำสองคำนี้อยู่ร่วมกัน คือเมื่อมีการอ้างอิงถึง พระวจนะ ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ( วิวรณ์ บทที่ 22 ข้อ 13)  ที่มีการบันทึกไว้ว่า

“เราคือ อัลฟาและโอเมกา เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย เป็นปฐมและเป็นอวสาน”
“I am the Alpha and the Omega, The Beginning and the End, the Frist and the Last.”
 (Revelation 22:13)

อาจารย์บอม
27/10/2010

3 ความคิดเห็น:

 1. เอ่อ....ผมเคยได้ยินแต่ว่า Alpha คือจุดเริ่มต้น ส่วน Omega แปลว่า ไม่มีเริ่มต้น และไม่มสิ้นสุด สรุป คือยัไงครับ ซึ่งก่อนหน้าก็ยังสงสัยว่า สัญลักษณ์ของจุดจบคืออะไรกันแน่ครับ

  ตอบลบ
 2. สงสัยมานานเหมือนกันอันนี้.... แล้วสัญลักษณ์ที่นอกเหนือจากนี้ มีอะไรอีกครับ (ขอความหมายด้วยนะครับ) หมายถึง ตามอักษร กรีก น่ะครับ

  ตอบลบ
 3. อักษรกรีก
  Αα แอลฟา Νν นิว
  Ββ บีตา Ξξ ไซ
  Γγ แกมมา Οο โอไมครอน
  Δδ เดลตา Ππ พาย
  Εε เอปไซลอน Ρρ โร
  Ζζ ซีตา Σσς ซิกมา
  Ηη อีตา Ττ เทา
  Θθ ทีตา Υυ อิปไซลอน
  Ι ι ℩ ไอโอตา Φφ ฟาย
  Κκ แคปปา Χχ ไค
  Λλ แลมดา Ψψ พไซ
  Μμ มิว Ωω โอเมกา
  ใกล้คลาสสิก
  Ϝϝ เวา ϘϙϞϟ คอปปา
  Ϻϻ แซน ͲͲϠϡ แซมไพ
  Ϛϛ สติกมา Ͱͱ ฮีตา
  Ϸϸ โช

  เช็คในวิกิพีเดียได้เลย

  ตอบลบ