2.11.55

Contest – Content : แข่งขันกันที่เนื้อหา


การประกวดหรือการแข่งขันต่างๆ ในปัจจุบันนี้  มักจะเน้นเรื่องของรูปร่างหน้าตาของผู้เข้าประกวด  ไม่ว่าจะประกวดนักร้องหน้าใหม่  ซึ่งนอกจากเสียงจะต้องดีแล้วหน้าตาก็ยังจะต้องดูดีอีกด้วย  แต่หลายๆ การประกวดเริ่มหันกลับมาเน้นที่เนื้อหาสาระหรือความสามารถของผู้เข้าประกวดบ้างแล้ว   พูดถึงคำว่า  “การประกวด” หรือ “เนื้อหาสาระ”  แล้วทำให้คิดถึงคำศัพท์คู่นี้ขึ้นมา เริ่มที่

Contest (อ่านว่า ค๊อน เทสท์)  แปลว่า การแข่งขัน


คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “การแข่งขันหรือการประกวด”   แต่ถ้าเป็นคำกริยาจะเขียนเหมือนเดิม แต่อ่านว่า (ข่อน เท้สท์)  ซึ่งแปลว่า “เข้าร่วมประกวด หรือ เข้าร่วมแข่งขัน”   ไปต่อกันที่คำที่น่าสนใจที่เขียนคล้ายๆ กันอีกคำหนึ่ง นั่นคือ

Content (อ่านว่า คอน เท้นท์) แปลว่า เนื้อหา / สาระ

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “เนื้อหาสาระ หรือ สิ่งที่บรรจุอยู่”   ถ้าใช้เป็นคำกริยา จะแปลว่า “ทำให้พอใจ” และถ้าใช้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) จะแปลว่า “พอใจ /เต็มใจ”    สิ่งที่น่าสนใจคือ คำว่า  Content กับ Contest นั้น ออกเสียงใกล้เคียงกันมาก  ต่างกันที่เสียงของพยางค์สุดท้ายที่เป็นเสียง –nt กับเสียง –st   ต้องคอยเงี่ยหูฟังให้ดีเวลาได้ยินคำสองคำนี้เพื่อแยกความแตกต่างให้ได้

จะว่าไปแล้ว การประกวดหรือการแข่งขันใดๆ ก็ตาม หากเน้นแค่ความสวยความหล่อของผู้เข้าประกวด โดยปราศจากเนื้อหาสาระที่เป็นประโยขน์กับผู้ชม  ท้ายสุดคงเป็นได้แค่รายการที่อยู่ตามกระแสชั่วครั้งชั่วคราว   แต่ถ้าเน้นให้ครบทุกด้านทั้งหน้าตาและเนื้อหาสาระ  ก็จะได้รับความนิยมยาวนานและติดตรึงอยู่ในใจของผู้ชมไปตลอดอย่างแน่นอน

อาจารย์บอม
02-11-2012 

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณครับ อ.บอม
    ได้ทั้งศัพท์ และแนวความคิด เยี่ยมเลยครับ

    ตอบลบ