4.1.56

Convince – Persuade : จูงใจแบบไหนดี?

ในบรรดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอยู่คู่หนึ่งที่น่าสนใจ มาก เพราะคำแปลเป็นภาษาไทยนั้นคล้ายคลึงกัน แต่การใช้ไม่เหมือนกัน และที่สำคัญเวลานำไปใช้งานก็มักจะใช้กันผิดเป็นประจำเสียด้วย  มาดูกันเลยดีกว่า จะได้ไม่เสียเวลา คำแรกคือ


Convince (อ่านว่า คอนวิ๊นซ์)  แปลว่า จูงใจ


คำนี้เป็นคำ กริยา แปลว่า จูงใจ  แต่การเป็นการจูงใจ ในแง่ “ทำให้เชื่อมั่น หรือทำให้มั่นใจ”  คำนี้มักจะตามด้วย of เสมอ  ส่วนอีกคำที่แปลคล้ายคลึงกัน แต่การใช้งานต่างกัน นั่นคือ


Persuade (อ่านว่า  เพอ ซุ เอด) แปลว่า จูงใจ

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “จูงใจ” แต่เป็นการจูงใจในลักษณะของการ “ชักจูง ให้ลงมือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง” ซึ่งจะแตกต่างจาก Convince ซึ่งเป็นการจูงใจในแง่ของการทำให้เกิดความมั่นใจหรือความเชื่อมั่น

ความแตกต่างของสองคำนี้จะว่าไปแล้ว อยู่ที่จุดประสงค์ในการจูงใจ  ถ้าเป็น Persuade จะเป็นการจูงใจหรือชักจูงให้ไปสู่การลงมือกระทำ  มากกว่า Convince  ที่เน้นไปในเรื่องของการจูงใจให้เกิดความเชื่อมั่น

ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเรื่องเศรษฐกิจ ล้วนแต่ต้องอาศัยความเชื่อมั่น แต่การจะชักจูงให้เชื่อนั้น จะทำกันแบบไหนก็ตาม แต่ท้ายที่สุดท้ายก็ต้องหันมาดูกันที่สภาพความเป็นจริง   การจูงใจให้เชื่อ อาจทำได้ในชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นหากจะเชื่ออะไร หรือเชื่อใคร ก็ขอให้ใช้สติปัญญาพิจารณากันให้รอบคอบก่อนจะเชื่อ  อย่าตกเป็นเหยื่อของการจูงใจกันได้ง่ายๆ นะครับ

อาจารย์บอม
04-01-2013

3 ความคิดเห็น:

  1. I hope you can give us some examples of how to use those words in the correct situations and how to use them grammatically correctly.

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. Thanks for you comment. I will try to do that if I have more time since this blog is my hobby :D

      ลบ