1.6.56

Mistake – Error : ผิดพลาดกันได้

ช่วงนี้การเมืองไทยกำลังร้อนแรงด้วยเรื่องเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมหรือที่เรียกสั้นๆ ง่ายๆ ว่ากฏหมายล้างผิด   พูดถึงคำว่า “ล้างผิด” ทำให้นึกถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ “ความผิด” ขึ้นมาได้ ผมขอเริ่มที่คำว่า

Mistake (อ่านว่า มิส เท๊ค)   แปลว่า ผิดพลาด


คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “ผิดพลาด”  ขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นคำนามได้ด้วย โดยจะแปลว่า “ข้อผิดพลาด”  มาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ 

Your mistake will cause all the system to stop working.  
ข้อผิดพลาดของคุณจะเป็นเหตุให้ทั้งระบบหยุดทำงาน.  

นอกจากคำว่า Mistake ที่แปลว่า “ผิดพลาด” แล้วยังมีอีกคำที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีและมีความหมายเหมือนกันนั่นคือ


Error (อ่านว่า แอ เร่อ)  แปลว่า ความผิดพลาด

คำนี้เป็นคำนามแปลว่า “ความผิดพลาด”   ตัวอย่างประโยคเช่น

I see the error in this  timetable.  
ฉันเห็นข้อผิดพลาดในตารางเวลานี้  

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ทั้ง Mistake และ Error ล้วนแปลว่า “ข้อผิดพลาด” เหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วคำสองคำนี้ ใช้ในความหมายของความผิดพลาดที่แตกต่างกัน    โดย Mistake มักจะใช้ในกรณีเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการ “ขาดทักษะหรือประสบการณ์”    ขณะที่ Error จะใช้ในกรณีที่เป็น “ความผิดพลาดไปจากมาตรฐานหรือผิดไปจากข้อเท็จจริง” ที่ควรจะเป็น   ดังเช่นในตัวอย่างที่ 2 คือผิดพลาดไปจากตารางเวลามาตรฐานที่ควรจะเป็น    

แม้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 2 คำนี้จะแปลเหมือนกัน แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยในการใช้งานที่แตกต่างกันอยู่พอสมควร เราจึงต้องใช้ความระมัดระวังให้ดี  เพราะมิฉะนั้น เราอาจจะกลายเป็นคนที่ทำ Mistake เสียเอง จนกลายเป็น Error ไปจากมาตรฐานของการใช้ภาษาอังกฤษในท้ายที่สุด

อาจารย์บอม
01-06-2013
1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณครับอาจารย์ อธิบายได้ให้เห็นแจ้งจริง ๆ

    ตอบลบ