22.11.56

Delay - Postpone : เลื่อนออกไป

ฝรั่งชาวตะวันตกถือเรื่องการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก  ในขณะที่บ้านเรา การนัดหมายกันในแต่ละครั้ง  อาจจะต้องทำใจเผื่อเวลาไว้ว่าอาจจะมาสายหรือถึงขั้นมีการเลื่อนนัดออกไป เนื่องจากปัญหาจราจรและสารพัดปัญหาข้ออ้างที่จะหยิบยกมาแก้ตัว   ฝรั่งเขาถือว่าคนที่นัดแล้วไม่เป็นนัด เป็นคนที่ไม่น่าคบหาหรือร่วมทำธุรกิจด้วย  คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ มีคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่ 2 คำ ขอยกมาเล่าให้ฟังโดยเริ่มที่

Delay (อ่านว่า ดิ เล) แปลว่า  “เลื่อนออกไป”


คำนี้เป็นได้ทั้ง คำกริยา และ คำนาม โดยมีความหมายว่า “เลื่อนออกไป หรือ ล่าช้า ”  โดยจะมีความหมายสื่อไปในทางที่ “ไม่ตรงต่อเวลา หรือ ถึงเวลานัดหมายแล้วก็ยังไม่มา หรือ ล่าช้าไปกว่ากำหนด”   ในขณะที่อีกคำหนึ่งซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันนั่นคือ

Postpone (อ่านว่า  โพส โพน )    แปลว่า  “เลื่อนออกไป”

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “เลื่อนออกไป”  มักใช้ในกรณีที่เวลานัดหมายนั้นยังมาไม่ถึง แต่อาจเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ไปตามนัดไม่ได้  จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือ เลื่อนเวลานัดหมายให้เป็นเวลาใหม่

จะเห็นได้ว่าความแตกต่างที่สำคัญในการใช้งานระหว่างคำ 2 คำนี้ คือ คำว่า  Delay  ใช้ในกรณี “ถึงเวลานัดแล้ว” แต่มาไม่ตรงต่อเวลา   ส่วน Postpone ใช้ในกรณี “ยังไม่ถึงเวลาที่นัด” แต่บอกเลื่อนก่อนล่วงหน้า   สำหรับผมแล้วทั้งสองคำนี้ล้วนส่งผลที่ไม่ค่อยดีนักต่อความสัมพันธ์ในระยะยาว เพราะเป็นการนัดหมายแล้วไม่เป็นไปตามนัดด้วยกันทั้งคู่   แต่ถ้าถามระดับความเสียหายแล้ว ผมมองว่า การ Delay ส่งผลลบรุนแรงมากกว่า Postpone เพราะอย่างน้อยการ Postpone ก็ยังเป็นการบอกเลื่อนนัดล่วงหน้า ก่อนที่จะถึงเวลานัด ขณะที่ Delay นี่ขนาดถึงเวลานัดแล้ว ก็ยังไม่เห็นมา ปล่อยให้คนรอ รอเก้อ รอแล้ว รอเล่า บางคนเฝ้ารอบางอย่างที่ Delay ไปจนตราบสิ้นลมหายใจ  ลักษณะแบบนี้ถ้านำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ คงจะต้องตั้งชื่อเรื่องว่า Delay Foreverกันล่ะครับ

อาจารย์บอม
22-11-2013  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น