29.6.57

Raise – Race : แข่งกัน ยก

อย่างที่เคยบอกไว้เสมอๆ ว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น ต้องหมั่นหาคำที่มีความคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นด้านการออกเสียงหรือด้านความหมาย  แล้วนำมาเปรียบเทียบกันบ่อยๆ เพื่อจะได้หาจุดต่างที่ทำให้มันไม่เหมือนกัน  ถ้าทำได้แบบนี้รับรอง ภาษาอังกฤษของเราจะพัฒนาไปได้เร็วมากๆ   สำหรับวันนี้ผมขอนำคำคู่นี้มาเล่าให้ฟัง เริ่มที่

Raise (อ่านว่า เรซ) แปลว่า  ยกขึ้น

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “ยกขึ้นหรือชูขึ้น”   รวมทั้งยังอาจหมายถึง “เพิ่มขึ้น หรือ รวบรวมเงิน” ก็ได้ ตัวอย่างประโยคเช่น


We need to raise the fund for this project.
 เราจำเป็นต้องรวบรวมเงินทุนเพื่อโครงการนี้  

นอกจากนี้ หากใช้เป็น Raise  เป็นคำนามจะแปลว่า “การยกขึ้น หรือ การเลื่อนชั้น”   ที่นำคำว่า Raise มาเล่าให้ฟัง เพราะต้องการนำไปเทียบกันกับคำว่า

Race (อ่านว่า เรส) แปลว่า การแข่งขัน

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “การแข่งขัน”  แต่จะเป็นการแข่งขันที่เน้นด้านความเร็ว เช่น การแข่งรถ เป็นต้น นอกจากนี้ Race ยังแปลว่า “น้ำที่ไหลเชี่ยว” ได้อีกด้วย    หากใช้ Race เป็นคำกริยา จะแปลว่า “วิ่งแข่ง หรือ วิ่งด้วยความเร็ว”    ที่น่าสนใจคือ  Race  ยังสามารถแปลว่า “เชื้อชาติ ชนชาติ หรือเผ่าพันธุ์” ได้ด้วย   ต้องดูความหมายรวมของประโยคให้ดีๆ ก่อนที่จะทำการแปลคำนี้ออกไป

ประเด็นสำคัญที่นำคำศัพท์ทั้งสองคำนี้ มาเล่าให้ฟังเพราะต้องการเปรียบเทียบให้เห็นการออกเสียง Raise – Race ว่า มีความใกล้เคียงกันมากๆ   ลองออกเสียงกันดูนะครับ  Raise (เรซ)  - Race (เรส)   เป็นอย่างไรบ้างครับ แทบจะแยกความแตกต่างไม่ออกเลยใช่ไหม  ดังนั้นเมื่อเจอฝรั่ง พูดคำสองคำนี้ ไม่ว่าจะเป็นคำใดก็ตาม ขอให้แยกแยะให้ดีๆ ว่าเขากำลังหมายถึงคำไหน ระหว่าง Raise กับ Race  โดยอาศัยการรู้ความหมายของคำศัพท์แต่ละตัวตามที่ผมได้อธิบายไว้ข้างต้น แล้วนำมาประกอบกับความหมายโดยรวมของประโยค ว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดและน่าจะเป็นคำใดระหว่าง Raise กับ Race ครับ

อาจารย์บอม
29-06-2014


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น