26.10.57

Spin – Spill : หมุนจนล้น

ผมได้รับเชิญจากสถานกงสุลสหรัฐประจำเชียงใหม่ ให้ไปชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Spinning Plates ซึ่งเป็นสารคดี เกี่ยวกับร้านอาหาร 3 แห่งที่ประสบปัญหาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลจากการประกวดหลายรางวัล แต่สิ่งที่สะดุดความสนใจของผมจนต้องนำมาเขียนเล่าในวันนี้คือ คำศัพท์ที่ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง นั่นคือ

Spin  (อ่านว่า สปิน )   แปลว่า  ทำให้หมุน

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “ทำให้หมุน หรือ เหวี่ยงออก”  หากใช้เป็นคำนามจะแปลว่า “การปั่น การกรอ หรือ การทำให้หมุน”  นอกจากนี้ ยังมีคำว่า Spinning  ซึ่งแปลว่า  “การปั่นด้าย หรือ การพัน การม้วน” และหากใช้เกี่ยวกับการตกปลา คำว่า Spinning จะหมายถึง “การตกปลาด้วยสายเบ็ดลูกรอก”  สำหรับชื่อของภาพยนตร์  Spinning Plates นั้นหมายถึง “จานที่กำลังหมุนอยู่”   นอกจากคำว่า Spin แล้ว ยังมีอีกคำที่ใกล้เคียงกันนั่นคือ


Spill (อ่านว่า สปิล)   แปลว่า  ล้น ทะลัก

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “ล้น หรือ ทะลัก ออกมา”   บางครั้งยังอาจหมายถึง  “เปิดเผยความลับ”  หากใช้เป็นคำนามจะแปลว่า “สิ่งที่ล้น หรือ สิ่งที่ทะลักออกมา”    คำว่า Spill กับ Spin  นั้นมีการออกเสียงที่ใกล้เคียงกันมาก  หากฟังผ่านๆ อย่างรวดเร็ว  อาจแปลสลับกันได้  ผมจึงอยากจะฝากท่านผู้อ่านให้ระมัดระวังอย่างมาก หากเจอคำใดคำหนึ่งปรากฏขึ้นในประโยคที่กำลังสนทนากันอยู่และท่านไม่สามารถฟังแล้วแยกแยะความแตกต่างในการออกเสียงได้   ให้ประยุกต์ใช้หลักการจับใจความรวมของประโยค และตัดสินใจว่าคำแปลไหนเหมาะสม หรือ เข้ากันได้กับความหมายรวมในประโยคนั้นๆ   เพื่อจะได้สื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง


จะว่าไปแล้ว ก็มีข้อแตกต่างเล็กน้อย ระหว่าง เสียงของทั้งสองคำนี้ นั่นคือ  Spill  จะมีการตวัดเสียง  “ล”  ซึ่งออกเสียงโดยการม้วนลิ้นขึ้นในคำท้าย ขณะที่  Spin จะลงท้ายด้วยเสียง “น” หรือ เสียง “อิน”   สิ่งสำคัญที่สุดคือ ขอให้ท่านขยัน ฝึกออกเสียง ฝึกฟัง และแยกแยะความแตกต่าง เพราะสิ่งนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วครับ

อาจารย์บอม
26-10-2014

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น