16.11.57

Independent – Freedom : อิสรภาพ แบบไม่ขึ้นกับใคร

มีคำถามมาถึงผมว่า  Independent กับ Freedom นั้นแตกต่างกันอย่างไร ?   คำศัพท์คู่นี้ในภาษาไทย แปลออกมาได้คล้ายๆ กัน ประมาณว่า “เป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับใคร” แต่ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่แตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อย เรามาเริ่มดูกันที่คำว่า

Independent (อ่านว่า อิ๊น ดิ เพ้น เด่นท์)  แปลว่า “ไม่ขึ้นกับใคร”

คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า “ไม่ขึ้นกับใคร”    ถ้าใช้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) จะเติม –ly เข้าไปด้านหลังกลายเป็น Independently แปลว่า “โดยที่ไม่ต้องพึ่งพิง หรือ โดยไม่ต้องขึ้นกับใคร”  หากใช้เป็นคำนามจะหมายถึง “คนที่ไม่ขึ้นกับใคร หรือ คนที่ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร”    นอกจากนี้ Independent ยังมักจะถูกนำไปใช้ในความหมายที่ว่า “เป็นอิสระ”  แต่สำหรับผมเห็นว่า หากไปแปลคำนี้ว่า “เป็นอิสระ”  อาจจะทำให้เกิดความสับสนกัน กับอีกคำหนึ่ง นั่นคือ

Freedom (อ่านว่า ฟรี ด่อม)  แปลว่า อิสรภาพ


คำนี้เป็นคำนามแปลว่า “อิสรภาพ” หรือ “เสรีภาพ”  เมื่อ Freedom แปลออกมาแบบนี้  จึงกลายเป็นคำถามขึ้นมาว่า แล้ว Freedom นั้นแตกต่างจาก  Independent อย่างไร ?  เพราะ ถ้า “ไม่ขึ้นกับใคร” ก็เหมือนมี อิสรภาพ หรือ Freedom อยู่ในตัวแล้วนี่ครับ
คำว่า “ไม่ขึ้นกับใคร หรือ Independent นั้นจะใช้ในความหมายที่ว่า คุณสามารถทำสิ่งนั้น ได้ด้วยตัวของคุณเอง ไม่ต้องพึ่งพิงหรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชา หรือ ขอความช่วยเหลือจากใคร   (แสดงว่าคุณอาจจะมีผู้บังคับบัญชาอยู่ หรือ หัวหน้าอยู่ แต่ตอนนี้คุณทำเองได้ไม่ต้องพึ่ง หรือ ไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าหรือคนอื่น)    ขณะที่คำว่า  Freedom นั้นมีความหมายที่กว้างกว่า ประมาณว่า  คุณอยากทำอะไรก็ได้ตามใจคุณ  ไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับใดๆ มากำหนด   คุณสามารถทำได้ตามใจปรารถนา มีอิสรเสรีภาพอย่างเต็มที่ มาดูตัวอย่างประโยคเพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

Somsri can drive her new car independently with  the freedom of travelling to any part of this city.

สมศรีสามารถขับรถคันใหม่ของเธอได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงใคร  และเธอมีอิสระที่จะขับไปเที่ยวตรงไหนก็ได้ของเมืองนี้

จากตัวอย่างจะเห็นว่า สมศรี สามารถขับรถได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพิงใคร  โดยในประโยคตั้งใจใช้คำว่า  Independently เพราะต้องการสื่อเป็นนัย ๆ ว่า ตอนแรกสมศรี อาจจะขับรถคันนี้ไม่ค่อยคล่อง อาจต้องมีคนนั่งเป็นเพื่อน หรือ คอยช่วยขับ เพราะเป็นรถคันใหม่ของเธอ  แต่ตอนนี้เธอขับคล่องแล้ว และ มีอิสระ (Freedom) ที่จะขับไปเที่ยวจุดไหนก็ได้ตามใจเธอ  โดยไม่มีข้อบังคับหรือข้อจำกัดใดๆ   ในประโยคตรงนี้จึงเลือกใช้คำว่า Freedom


ผมหวังว่าตัวอย่างนี้คงจะพอช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจความหมายและความแตกต่างในการใช้งานของ Independent กับ Freedom ขึ้นมาบ้าง บางทีการอธิบายโดยไม่ได้ยกตัวอย่างมาประกอบก็อาจทำให้มองเห็นภาพความแตกต่างนใจได้ยาก แต่บางทีก็อดหวั่นใจไม่ได้ว่า ยิ่งยกตัวอย่างประกอบ อาจจะยิ่งทำให้ท่านผู้อ่านงงกว่าเดิมหรือเปล่า  แต่ผมยังมั่นใจว่าตัวอย่างที่ยกมาวันนี้คงทำให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ

อาจารย์บอม
16-11-2014 

1 ความคิดเห็น: