11.1.58

Blend – Bend : ผสมจนงอ

ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวๆ ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับเจ้าของร้านกาแฟหลายแห่งเรื่องสูตรกาแฟว่าใช้เมล็ดกาแฟจากที่ไหนบ้าง ได้รับคำตอบว่า ใช้จากหลายที่มา “เบลนด์” กัน พอฟังคำนี้ปุ๊ป ผมสะดุดปั๊ปเลย  นึกในใจว่าต้องนำมาเขียนให้  เลยกลายมาเป็นข้อเขียนของวันนี้ เริ่มที่

Blend (อ่านว่า เบลนด์)  แปลว่า  “ผสม”

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “ผสม”  หากใช้เป็นคำนาม จะแปลว่า “ส่วนผสม หรือ การผสม”  คำนี้มักใช้ในกรณี ผสมจนกลมกลืนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน หรือ คลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน เรียกว่าดูแทบไม่ออกเลยว่า ของเดิมเป็นแบบไหนอย่าง ไร แบบนี้เรียกว่า Blend   แต่ที่ยกคำนี้มาเล่าให้ฟังวันนี้เพราะต้องการนำมาเทียบกันกับคำว่า


Bend  (อ่านว่า เบนด์     )   แปลว่า   “โค้ง”

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “โค้ง  งอ  หรือ ทำให้โค้ง ทำให้งอ” ก็ได้  หากใช้เกี่ยวกับกฏเกณฑ์ ข้อบังคับ อาจหมายถึง “ยืดหยุ่น ผ่อนปรน”  หากใช้ในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน จะหมายถึง “ทำให้ยอมศิโรราบ หรือ โน้มน้าว” หากใช้ Bend เป็นคำนาม จะแปลว่า  “การงอ การดัด การทำให้โค้ง หรือ ทางโค้ง”    หากสังเกตดีๆ จุดที่น่าสนใจของทั้ง Bend – Blend อยู่ที่การออกเสียงครับ


คำว่า Blend ที่แปลว่า “ผสม”  กับคำว่า Bend ที่แปลว่า “โค้งงอ” นั้น  ออกเสียงใกล้เคียงกันมาก  เรียกว่าถ้าฟังผ่านๆ นี่แทบแยกไม่ออกเลย    คำว่า Blend ที่แปลว่า “ผสม” นั้นจะมีการม้วนลิ้นเป็นเสียง L นิดนึงหลังจากที่ออกเสียงตัว B หรือ “เบอะ”  ไปแล้ว  ขณะที่ Bend ไม่มีการม้วนลิ้นแต่อย่างไร ออกเสียงไปดื้อๆ เลยว่า “เบนด์”  ดังนั้น หากต้องใช้คำนี้ ออกเสียงกันให้ชัดๆ ดี ไม่อย่างนั้น จาก “ส่วนผสม”  อาจจะกลายเป็น “ทางโค้ง”  ไปได้นะจ๊ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น