23.8.58

Receive – Get : ต่างกันอย่างไร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำ หากนำมาใช้ในการแต่งประโยค โดยเรายึดเอาคำแปลภาษาไทยเป็นหลักแล้ว เราจะพบว่า หลายครั้งไม่สามารถสื่อความหมายได้ครบถ้วนถูกต้องตามที่เราต้องการ จะว่าไปแล้วนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะภาษาอังกฤษก็เหมือนภาษาอื่นๆ ในโลกนี้  ที่คำศัพท์บางคำอาจมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ในคำ ทั้งๆ ที่แปลเหมือนกัน แต่ใช้สื่อคนละอารมณ์ คนละสถานการณ์  เกริ่นมายืดยาว ขอเล่าให้ฟังเลยดีกว่า เริ่มที่

Receive  (อ่านว่า รี ซีฟ)     แปลว่า “ได้รับ”


คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “รับ ได้รับ หรือ ยอมรับ”   ความน่าสนใจของคำนี้คือ “ตัวสะกด” ครับ สมัยผมเป็นเด็กนักเรียน ตัวน้อยๆ  ผมมักจะสะกดคำนี้ผิดอยู่เสมอๆ โดยจะสลับกันระหว่าง e กับ i  คือ ผมมักจะสะกดเป็น Recieve แทนที่จะเขียนให้ถูกว่า Receive  ผมเลยคิดวิธีจำแบบง่ายๆ  นั่นคือ e ต้องมาก่อน i เสมอ   มาดูอีกคำกันเลยดีกว่า  นั่นคือ


Get  (อ่านว่า เก็ท) แปลว่า “ได้รับ”

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า   “ได้รับ ได้มา”  อีกทั้งยังแปลว่า “เข้าใจ เข้าถึง หรือ ไปถึง” ได้ด้วย คำว่า Get นี้ หากนำไปพ่วงกับคำอื่นๆ ก็จะเกิดความหมายใหม่ที่หลากหลาย  ยกตัวอย่างเช่น  get across แปลว่า “ทำให้เข้าใจ”  get ahead แปลว่า “ก้าวหน้า” getaway แปลว่า “หลบหนี หรือ จากไป”    เป็นต้น

ถ้าดูแค่ความหมาย จะพบว่าทั้ง Receive และ Get ล้วนแต่แปลว่า “ได้รับ”     แต่หากเราสังเกตดีๆ จะพบถึงความแตกต่างในการใช้งาน  โดย   Receive จะใช้ในความหมายที่ว่า ได้รับมาโดยที่เราไม่ได้ใช้ความพยายามดิ้นรนอะไรมากมายนัก   ขณะที่ Get จะเป็นการได้รับมา โดยที่เราต้องใช้ความพยายามต่อสู้ดิ้นรนมากกว่า มาดูตัวอย่างประโยคเพื่อให้เห็นภาพชัดๆ

I receive this birthday gift from my mother. 
ฉันได้รับของขวัญวันเกิดชิ้นนี้จากแม่  

ประโยคนี้ใช้คำว่า Receive เพื่อบอกเป็นนัยๆ ว่า ฉันไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรมากมายนักเพื่อที่จะให้ได้ของขวัญชิ้นนี้มา เพราะอย่างไรแม่ก็ต้องให้ฉันในวันเกิดอยู่แล้ว   ขณะที่อีกประโยคคือ

I get this gift because I passed the exam.  
ฉันได้รับของขวัญนี้เพราะว่าฉันสอบผ่าน   


ประโยคนี้ใช้ get เพื่อสื่อว่า ฉันได้รับของขวัญนี้เพราะว่า ฉันพยายามอ่านหนังสืออย่างหนักจนสอบผ่าน ของขวัญชิ้นนี้เป็นเสมือนรางวัลแห่งความพยายามของฉัน   อยากให้ลองอ่านประโยคทั้งสองทบทวนดูอีกสักครั้งนะครับ จะได้เห็นถึงความแตกต่างในการใช้งานระหว่าง Receive กับ Get ได้ชัดเจนขึ้น

อาจารย์บอม 

2 ความคิดเห็น: