5.6.59

Nose – Note : บันทึกของจมูกเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง อวัยวะที่แสดงอาการออกมาก่อนเลยสำหรับผม ก็คือ “จมูก” ที่เริ่มจะติดๆ ขัดๆ หายใจหายคอไม่ค่อยคล่อง    คิดไว้หลายครั้งแล้วว่าจะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ “จมูก” มาเล่าให้ผู้อ่านได้ฟัง  แต่จนแล้วจนรอดก็ลืมตลอด   มาวันนี้ผมไม่ลืมล่ะครับ ขอเล่าให้ฟังโดยเริ่มที่

Nose (อ่านว่า โนซ )  แปลว่า “จมูก”

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “จมูก หรือส่วนที่คล้ายกับจมูก”  หากใช้กับยานพาหนะ Nose จะหมายถึง “ส่วนหัวของเครื่องบินหรือหัวเรือ”    Nose หากใช้เป็นคำกริยา จะแปลว่า  “ดมกลิ่น สูดกลิ่น หรือ ทิ่มไปข้างหน้า”   นอกจากนี้ Nose ยังใช้เป็นคำสแลงได้ด้วย เช่น    by a nose แปลว่า “ฉิวเฉียด หรือ เส้นยาแดงผ่าแปด”   เป็นต้น   มาดูอีกคำที่คล้ายๆ กันนั่นคือ


Note (อ่านว่า   โน้ท)  แปลว่า “บันทึก”

คำนี้เป็นคำนามแปลว่า “บันทึกสั้นๆ  หมายเหตุ หรือ เครื่องหมาย”   หากใช้เกี่ยวกับเรื่อง เงินๆ ทองๆ  Note จะหมายถึง “ธนบัตร”   แต่หาก  Note ไปโผล่อยู่ในแวดวงดนตรี จะหมายถึง  “เสียงดนตรี เครื่องหมายทางดนตรี หรือ ทำนองเพลง”   Note ยังสามารถทำหน้าที่เป็นคำกริยาได้อีกด้วย โดยจะแปลว่า “บันทึก  หมายเหตุ  สังเกต หรือ ชี้บ่ง”   จะเห็นว่า Note มีคำแปลหลากหลายมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าใช้ในวงการไหนหรือเรื่องราวใด

สำหรับจุดแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Nose กับ Note  คือ “การออกเสียง”  แม้ฟังเผินๆ  เหมือนจะออกเสียงคล้ายๆ กัน  แต่จริงๆ แล้วต่างกัน เพราะ Nose (โนซ) จะออกเสียงลงท้ายด้วย “ซ”    ขณะที่ Note (โน้ท) จะออกเสียงลงท้ายด้วย “ท”   คำศัพท์คู่นี้ เรามักได้ยินผู้คนออกเสียงผิด หรือออกเสียงสลับกันไปกันมาอยู่บ่อยๆ  หากอยากเก่งภาษาอังกฤษ เราต้องใส่ใจกับการออกเสียงคำพื้นๆ  ที่ออกเสียงคล้ายๆ กัน แบบนี้ไว้ให้มากๆ ครับ

อาจารย์บอม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น