17.7.59

Circle – Cycle: ต่างกันอย่างไร


Credit Pic:  pbs.twimg.com/profile_images/532137477507538944/Rojyk5jr.png
มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อยู่ 2 คำ ที่นอกจากจะเขียนคล้ายๆ กันแล้ว ยังแปลเหมือนกันอีกด้วย หลายครั้งทำให้ผู้คนรู้สึกสับสนว่าเมื่อไรจะใช้คำไหนดี  วันนี้ ผมจะมาเล่าถึงความแตกต่างของคำศัพท์คู่นี้ให้ฟังครับ  เริ่มที่

Circle (อ่านว่า เซอร์ เคิ่ล ) แปลว่า  “วงกลม หรือ วงเวียน”    

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “วงกลม วงเวียน วงแหวน หรือ สิ่งที่มีรูปเป็นวงแหวน”  นอกจากนี้ Circle ยังแปลว่า “การหมุนวน หรือ วัฎจักร” ก็ได้   แต่เมื่อใดก็ตามที่ Circle เป็นคำกริยา จะแปลว่า “ล้อมรอบ หมุนรอบ  โคจรรอบ”   ตัวอย่างประโยคเช่น 


We need to circle the important topics.  
เราจำเป็นต้องวงกลมล้อมรอบหัวข้อที่สำคัญ      

สำหรับอีกคำที่คล้ายกันนั่นคือ


Cycle (อ่านว่า ไซ เคิ่ล) แปลว่า  “วงจร  การหมุนเวียน”

คำนี้เป็นคำนามแปลว่า “วงจร วัฎจักร หรือ รอบ การหมุนเวียน”  หรือ จะแปลว่า “รถจักรยาน” ก็ได้  ถ้าใช้ Cycle เป็นคำกริยาจะแปลว่า “หมุนรอบ โคจรรอบ หรือ ขี่จักรยาน”  ก็ได้  ตัวอย่างประโยคเช่น  

The QC cycle of this factory is every 3 months.   
วงรอบการควบคุมคุณภาพของโรงงานนี้คือทุกๆ สามเดือน

หากดูเฉพาะคำแปลที่เป็นภาษาไทย จะเห็นว่าทั้ง Circle และ Cycle มีความหมายที่ใกล้เคียงกันมาก  จนแทบแยกไม่ออกเลยว่าเมื่อไรต้องใช้ Circle และเมื่อไรจะต้องใช้  Cycle   ผมมีหลักในการจำง่ายๆ ถึงความแตกต่างในการใช้งาน นั่นคือคือ  Circle จะใช้กับเรื่องที่เกี่ยวกับ “รูปทรง”   ขณะที่ Cycle ใช้กับเรื่องของ “เวลา”  หรือ “จักรยาน”   หากยังไม่เข้าใจลองย้อนกลับไปดูตัวอย่างประโยคที่ผมให้ไว้ข้างต้น เพราะจะช่วยให้แยกความแตกต่างในการใช้งานของ Circle กับ Cycle ได้ดียิ่งขึ้นครับ

อาจารย์บอมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น