12.7.52

Listen, Silent : ความเหมือนที่น่าพิศวง?


คราวก่อน ผมได้เล่าเรื่องความแตกต่างระหว่างคำว่า listen ที่แปลว่า ฟัง กับคำว่า hear ที่แปลว่า ได้ยิน ไปแล้ว (อ่านได้ที่นี่) แต่ในวันนี ผมจะหยิบยกคำว่า Listen มาเล่าให้ท่านฟังอีกรอบ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง โดยจะเทียบกับคำว่า Silent ผมขอเริ่มจาก การออกเสียงและความหมายของคำคู่นี้ก่อนนะครับ


Listen (อ่านว่า ลิส ซึ่น) แปลว่า ฟัง

Silent (อ่านว่า ไซ เร้น เทอะ) แปลว่า เงียบทั้งคู่เป็นคำกริยา แต่ความน่าสนใจของคำคู่นี้คือ ทั้งสองคำนี้ใช้ ตัวอักษรเดียวกัน หมด แค่วางตำแหน่งสลับกันเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น ยังมีนัยยะ ที่น่าสนใจคือ การฟังที่ดี คือ ฟังอย่างเงียบๆ เพื่อจะได้วิเคราะห์ และพิจารณาสิ่งที่เขาพูด ออกมาด้วย น่าแปลกที่ การฟัง (Listen) กับ การเงียบ (Silent) คือสิ่งเดียวกัน ถ้าจะให้ตีความในแง่ตัวอักษร เพราะใช้อักษรชุดเดียวกัน

อันนี้เป็นแค่เกร็ดที่อยากเก็บมาเล่าให้ฟัง ก่อนจบแถมท้ายอีกนิด ถึงแม้ว่าจะสะกด ว่า Lis-ten แต่เราจะไม่อ่านว่า ลิส เท็น นะครับ เอาจะเก็บเสียงตัว t ทิ้งไปเลย แล้วออกเสียงว่า ลิส ซึ่น ครับ

อาจารย์บอม
13-04-09


1 ความคิดเห็น:

  1. Thanks so much for your post.

    (Interesting in song lyric translate to Thai? click! http://songtranslation2thai.blogspot.com/

    ตอบลบ