31.8.52

Play-Pray-Prey : อ่านออกเสียงอย่างไร?


วันนี้ผมขอแนะนำ คำที่ออกเสียงใกล้เคียงกันมากๆ แต่ความหมายคนละแบบกัน และเป็นคำที่มักจะสะกดผิดด้วยเช่นกัน ขอเริ่มที่คำแรก คือ

Play (อ่านว่า พเล ) แปลว่า เล่น

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า เล่น แต่คำเดียวกันนี้ ถ้าเป็นคำนาม แปลว่า ละครเวที หรือ พวก การแข่งขันกีฬา ก็ได้ ส่วนอีกคำก็สะกดคล้ายๆ กัน ออกเสียงก็ใกล้เคียงกันนั่นคือคำว่า


Pray (อ่านว่า พเร ) แปลว่า สวดมนต์/อธิษฐาน

คำนี้เป็นคำกริยาแปลว่า สวดมนต์ ท่องมนต์ หรือ ตั้งจิตอธิษฐาน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละคนนับถือ หรือศรัทธา ถ้าคำนี้เป็นคำนาม ต้องใช้คำว่า Prayer แปลว่า คนที่สวดมนต์ หรือ การสวดมนต์ก็ได้ คำนี้ต่างจากคำว่า Play ที่แปลว่า เล่น แค่เพียง ตัว l กับตัว r แค่นั้นเอง ลองเทียบดูนะครับ Play – Pray แต่ ความหมายต่างกันลิบลับ เวลาสะกดคำพวกนี้ ต้องระวังให้ดีๆ ยิ่งการออกเสียงด้วยแล้ว ใกล้เคียงกันมากๆ ต้องดูความหมายรวมของประโยคประกอบด้วยว่าเขาหมายถึงเล่น หรือ สวดมนต์ นะครับ ไปกันต่ออีกคำนึงที่สะกดใกล้เคียงกันดีกว่า

Prey (อ่านว่า เพร ) แปลว่า เหยื่อ

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า เหยื่อ ใช้กับพวกสัตว์ที่ถูกล่า หรือถูกจับเป็นอาหาร หรือใช้กับคนก็ได้เช่นคนที่ตกเป็นเหยื่อของระเบิด ขณะเดียวกันถ้าเป็นคำกริยา ก็ใช้คำเดิม สะกดเหมือนเดิมนั่นคือ prey แต่คำแปลจะกลายเป็น ล่าและฆ่าเป็นอาหาร โดยมักจะตามด้วยคำว่า on เช่น

Cats prey on Mice.

แมวล่าหนูเป็นอาหาร

ที่ผมยกคำทั้ง 3 มาให้ฟังในวันนี้ เพราะผมเห็นว่ามันน่าสนใจมากตรงที่มีการออกเสียงที่ใกล้เคียงกัน จนกระทั่งถ้าเราไม่ตั้งใจฟังให้ดีๆ จะฟังเหมือนกันหมด แยกไม่ออก อีกทั้งเวลาสะกด ก็ต้องระวังดีๆ สะกดก็คล้ายๆ กัน ดังนั้น ถ้าได้ยินฝรั่งมังค่าพูดถึงคำว่า play-pray-prey ให้ฟังให้ครบจบประโยคก่อน แล้วลองแปลความหมายรวมของประโยคดูว่า มันน่าจะออกไปในแนว เล่น สวดมนต์ หรือ ล่าเหยื่อ

ก่อนจบขอฝากประโยคนี้ไว้ให้ได้เห็นความแตกต่างของการใช้แต่ละคำอย่างชัดเจน ขอบคุณสำหรับประโยคดีๆที่ @NaiOhm ได้กรุณามอบให้ครับ

Don't just play play with your life.
You need to pray with the Lord always.
Otherwise, your life will be prey.

อย่าเพียงแต่เล่นเล่น กับชีวิตของคุณ
คุณจำเป็นต้องอธิษฐานกับพระเจ้าเสมอๆ
มิฉนั้นแล้ว ชีวิตของคุณจะตกเป็นเหยื่อ


ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ
อาจารย์บอม

31-08-09

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น