11.12.53

Decide-Design: ตัดสินใจ-ออกแบบ

ปกติผมมักจะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 คำที่ความหมายใกล้กันหรือออกเสียงคล้ายๆ กันมาเทียบให้ดู แต่วันนี้ผมขอมาแบบพิเศษหน่อย คือ นำมาเทียบกัน 3 คำเลย เพราะมีความน่าสนใจตรงการออกเสียง เราเริ่มกันที่คำแรกเลยดีกว่าครับ

Design (อ่านว่า ดี่ ส่ายน์) แปลว่า  ออกแบบ

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่าออกแบบ  เป็นคำนามก็ได้สะกดเหมือนกันเลย แปลว่า การออกแบบ  สังเกตดีๆ เวลาออกเสียงคำๆ นี้ จะมีเสียง นอหนู ทิ้งท้ายหน่อยๆ  แต่ไม่ถึงกับออกเสียงว่า “เหนอะ” เพราะถ้าออกเสียงแบบนั้น จะไปซ้ำกับอีกคำ นั่นคือ Designer (อ่านว่า ดี่ ส่าย เหนอะ) ซึ่งแปลว่า นักออกแบบ  จำวิธีการออกเสียงคำนี้ไว้ให้ดีๆ  นะครับแล้วเราจะมาดูกันที่อีกคำหนึ่งกันต่อเลย  นั่นคือคำว่า


Decide (อ่านว่า ดี่ ซาย ดึ) แปลว่า   ตัดสินใจ

คำนี้เป็นคำกริยาครับ   ถ้าต้องการให้เป็นคำนาม เราจะใช้คำว่า Decision (อ่านว่า ดี ซิ๊ ฉั่น)  แปลว่า การตัดสินใจ หรือ คำตัดสินก็ได้  สังเกตให้ดีๆ การออกสียงคำว่า Decide จะต่างกันกับ Design ตัวแรก ตรงที่ มีเสียง “ดึ” ทิ้งท้ายไว้นิดนึง เพื่อให้รู้ว่าสะกดลงท้ายด้วยเสียง d” อันนี้ล่ะ เราต้องจับเสียงให้ดีๆ เวลาได้ยินเขาออกเสียง เพราะเสียงเล็กๆ แค่นี้สร้างความแตกต่างในความหมายได้มากทีเดียว    ก่อนจะจบแถมให้อีกคำ นั่นคือคำว่า

Desire (อ่านว่า ดี่ ซาย เอ่อ)   แปลว่า  ปรารถนา

คำนี้เป็นคำกริยาก็ได้ เป็นคำนามก็ได้ แปลว่า ความต้องการหรือความปรารถนา  แต่เป็นความปรารถนาในลักษณะที่มีแรงผลักดันมาจากเรื่องความดึงดูดใจจากเพศตรงข้ามจึงเป็นความปรารถนาที่มากกว่าคำว่า Want  แต่ที่อยากเล่าให้ฟังคือเรื่องของการออกเสียงว่าคล้ายกันกับ Design-Decide แต่ที่แตกต่างคือจะจบเสียงด้วย“เอ่อ”  - Desire (ดี่ซาย เอ่อ)  ขอฝากให้ระมัดระวังด้วยทั้งเวลาได้ยินเขาพูดและออกเสียงเอง เพราะถ้าผิดพลาดไป ความหมายของ 3 คำนี้มันห่างไกลกันเหลือเกิน

อาจารย์บอม
11-12-2010

1 ความคิดเห็น: