25.5.54

Greet – Greed : ทักทาย ความโลภ

บรรดาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในมนุษย์ เห็นจะไม่มีสิ่งใดเกินกว่า “ความโลภ” ไปได้  สิ่งนี้ทำให้มนุษย์ไม่รู้จักพอ เห็นแก่ตัวและเบียดเบียนกันและกัน ซ้ำยังลามไปถึงเบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกต่างหาก  ที่พูดมายืดยาวเพราะจะเล่าคำศัพท์เกี่ยวกับความโลภให้ฟัง  ภาษาอังกฤษเรียกความโลภว่า

Greed (อ่านว่า กรีด) แปลว่า ความโลภ

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “ความโลภ ความตะกละ”  แต่ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) จะใช้คำว่า “Greedy” แปลว่า “โลภ” ใช้ขยายหน้าคำนาม เช่น Greedy Man (ชายโลภ) หรือหลัง Verb to be  เช่น He is greedy. (เขาเป็นคนโลภแบบนี้เป็นต้น  คราวนี้มันยังมีอีกคำครับ ที่สะกดและออกเสียงใกล้เคียงกันมากกับคำนี้ นั่นคือคำว่า


Greet (อ่านว่า  กรีท)  แปลว่า ทักทาย

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “ทักทาย หรือ ต้อนรับ”  จะเห็นได้ว่าการสะกดใกล้เคียงกันกับ Greed ที่แปลว่า “ความโลภ” ยกเว้นตัวหลังที่เป็น t แทนที่จะเป็น  นอกจากการสะกดแล้วการออกเสียงก็ช่างใกล้เคียงกันเหลือเกิน ระหว่าง Greed (กรีด) – Greet (กรีท) นั่นคือ เสียงลงท้ายเป็น  d  () กับเสียง t (ท)  ทำให้เกิดการสับสนในการแปลคำศัพท์เหล่านี้อยู่เสมอๆ  เพราะความใกล้เคียงกันของทั้งคู่นี่เอง

อย่างไรก็ตามวิธีการสังเกตง่ายที่สุด ก็คือ ดูรูปประโยค  ถ้าผู้พูดเขาใช้คำนี้เป็น กริยาของประโยค ให้เดาไว้ได้เลยว่า มันเป็นคำว่า Greet ที่แปลว่า "ต้อนรับ หรือทักทาย"  แต่ถ้าเขาใช้เป็นคำนาม แสดงว่าต้องเป็น Greed ที่แปลว่า "ความโลภ" แน่นอน อันนี้เป็นหลักสังเกตง่ายๆ ผนวกกับการจับใจความรวมของประโยคไปพร้อมๆ กัน จะทำให้การแปลความหมายถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น  

ความโลภ ทำให้ “โลก” ไม่สงบสุข  ไม่ว่าจะเป็น “โลกภายนอก” หรือ “โลกภายในตัวเรา”   ถึงแม้บทความนี้จะใช้ชื่อว่า “ทักทายความโลภ” แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะชักชวนให้ “ต้อนรับความโลภ”นะครับ   เราทักทายเพื่อจะบอกว่า ว่าฉันรู้จักกับแกนะ-เจ้าความโลภ แต่ฉัน "ไม่ต้อนรับ" แก เพราะยิ่งความโลภเข้ามาในชีวิตเรามากเท่าไร ยิ่งทำลายความสงบสุขและสันติสุขในจิตใจเรามากขึ้นเท่านั้น

อาจารย์บอม
25-05-2011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น