11.11.54

Resign – Retire : อย่างนี้ต้องลาออก !

เวลาเกิดปัญหาที่ผู้บริหารระดับสูงแก้ไขไม่ได้และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อองค์กร ผู้คนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบมักจะถามหาความรับผิดชอบด้วยการเรียกร้องให้ผู้บริหาร “ลาออก  จนสมัยหนึ่งเกิดวลียอดฮิต ถึงขั้นเอาไปแต่งเป็นเพลง “อย่างนี้ต้องลาออก” ร้องกันสนั่นเมืองเลยทีเดียว   พูดถึงคำว่า “ลาออก” แล้ว ผมนึกได้ว่าภาษาอังกฤษมีคำแบบนี้อยู่สองคำ แต่วิธีการใช้แตกต่าง
กัน อย่างน่าสนใจ เลยขอหยิบมาเล่าให้ฟัง โดยเริ่มที่

Resign (อ่านว่า  รี ไซน์  ) แปลว่า ลาออก

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “ลาออก”   มักใช้ในกรณีการลาออกอย่างเป็นทางการ โดยมีหนังสือลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ทราบ มักใช้ในกรณีการลาออกจากตำแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่    นอกเหนือจากคำนี้แล้วยังมีอีกคำที่คำแปลภาษาไทยจะคล้ายๆ กัน นั่นคือคำว่า


Retire (อ่านว่า รี ไท เออะ) แปลว่า ลาออก

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า การลาออก แต่เป็นการลาออกหรือถอยออกมา เพราะเกษียณอายุ หรือ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง นอกจากนั้น  ถ้าเราเติม ed เข้าไปข้างท้าย retire เราจะได้คำว่า retiredซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) แปลว่า “ถอนตัว ปลีกตัว หรือ อยู่อย่างสันโดษ”     จะเห็นได้ว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษเราจะยึดคำแปลภาษาไทยเป็นหลักอย่างเดียวไม่ได้ เพราะบางคำอาจแปลคล้ายๆ กันแต่ความหมายหรือวิธีการในการนำไปใช้แตกต่างกัน

สำหรับท่านที่สนใจอยากอ่านข้อเขียนเปรียบเทียบคำศัพท์แบบนี้เพิ่มเติม สามารถหาอ่านได้ในหนังสือ “เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษกับ อ.บอม” ซึ่งมีวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านหนังสือซีเอ็ดทุกสาขาครับ

อาจารย์บอม
11-11-2011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น