7.4.55

Hardly-Hard :เกือบจะไม่ยากล่ะ


ในบรรดาคำศัพท์พื้นๆ ที่มักจะใช้ผิดบ่อยๆ ผมเชื่อว่าคำคู่นี้ น่าจะอยู่ในอันดับต้นๆ เลยทีเดียว  นั่นเป็น เพราะความคุ้นชินในเรื่องการเติม ly ลงไปข้างท้าย ทำให้เกิดความเข้าใจผิด จนเลยเถิดไปถึงขั้นแปลความหมายผิดไปคนละทิศละทาง  วันนี้ผมขอนำคำศัพท์ที่แบบนี้ มาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟัง  โดยขอเริ่มที่คำว่า

Hard (อ่านว่า ฮาร์ด) แปลว่า แข็ง

คำนี้ เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) แปลว่า “แข็ง หรือ ยาก”  โดยจะทำหน้าที่ขยายคำนาม เช่น  This lesson is hard.  บทเรียนนี้ยาก      นอกจากนั้นคำว่า Hard นี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) หรือ คำที่ใช้ขยายคำกริยา  ตัวอย่างประโยคเช่น  I try hard to win this tournament.  ฉันพยายามอย่างหนักที่จะชนะในการแข่งขันครั้งนี้   จะเห็นได้ว่า ในประโยคตัวอย่างนี้ เราใช้คำว่า Hardทำหน้าที่ขยายคำกริยา เพื่อให้รู้ว่าเรา “พยายาม” อย่างไร? นั่นคือ “พยายามอย่างหนัก” นั่นเอง     ประเด็นที่อยากหยิบมาเล่าให้กันฟัง คือ เมื่อเราเติม –ly ลงไปข้างท้าย ของ hard เราจะได้


Hardly (อ่านว่า ฮาร์ดลี่)  แปลว่า เกือบจะไม่

คำนี้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) แปลว่า “เกือบจะไม่”  ตัวอย่างประโยคเช่น  I hardly believe that he is in jail now. ฉันเกือบจะไม่เชื่อเลยว่า เขาติดคุกอยู่ตอนนี้    จะเห็นว่า “Hard” ที่แปลว่า “แข็งหรือยาก” เมื่อเติม ly ลงไปข้างท้าย แทนที่จะแปลว่า “อย่างยาก” กลับกลายเป็น แปลว่า “แทบจะไม่ หรือ เกือบจะไม่ “  ซึ่งเป็นคำแปลที่ไม่ได้เหลือเค้าโครงเดิมของคำว่า Hard อยู่เลย

คำศัพท์แบบนี้ละครับ ชอบออกเป็นข้อสอบแบบลับลวงพราง ให้สับสนกันอยู่เสมอๆ ถ้าไม่รู้เท่าทันนอกจากจะตอบข้อสอบผิดแล้ว การนำใช้ในชีวิตประจำวันก็มักจะใช้ผิดหรือไม่ตรงกับความหมายเสมอๆ  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในข้อควรระวังอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ศึกษาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ในลักษณะแบบนี้ยังมีอีกเป็นจำนวนมาก  สำหรับ วันนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อน ครั้งต่อๆ ไปจะหาคำศัพท์แบบนี้มาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับ

อาจารย์บอม
07-04-2012

1 ความคิดเห็น: