16.11.55

Great – Grace : พระคุณอันยิ่งใหญ่


คริสเตียนนั้น เชื่อว่า การที่พระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น ทำให้มนุษย์ที่เชื่อในพระองค์ นั้นได้รับการไถ่ ให้พ้นจากความบาป และสิ่งนี้ถือเป็น พระคุณ ที่มนุษย์ได้รับมาฟรีๆ โดยไม่ต้องเสียสตางค์หรือจ่ายราคาอะไรเลย  จึงถือว่าสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำให้กับมนุษย์เป็นสิ่งที่ ยิ่งใหญ่ มาก  ผมประทับใจกับคำว่า พระคุณ และ ยิ่งใหญ่ เพราะคำสองคำนี้ในภาษาอังกฤษมีความคล้ายคลึงกันบางประการอยู่ ขอหยิบมาเล่าให้ฟัง เริ่มที่

Great  (อ่านว่า เกรท )   แปลว่า ยิ่งใหญ่


คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) แปลว่า ยิ่งใหญ่  ถ้าใช้ในแง่จำนวน จะแปลว่า จำนวนมาก   คำนี้ยังสามารถแปลว่า มีชื่อเสียง หรือมีความสำคัญ หรือ โดดเด่น  ความน่าสนใจของคำนี้อยู่ที่คำอีกคำนั่นคือ

Grace (อ่านว่า  เกรส )  แปลว่า  พระคุณ

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า พระคุณ  หรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายก็คือ ความเมตตากรุณา นอกจากนี้ยังสามารถแปลว่า ความงดงาม ความสวยงาม หรือ ความสง่างาม ได้อีกด้วย  ที่น่าสนใจ คือ การออกเสียงคำว่า Great (เกรท) Grace (เกรส)  ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมาก   ต่างกันแค่เพียงเสียงลงท้ายเท่านั้น ที่เป็น เสียง ท. กับเสียง ส.    ดังนั้น เราต้องใช้ความระมัดระวังให้ดีทั้งในการฟังและการออกเสียงคำคู่นี้

สิ่งที่ ยิ่งใหญ่ ที่สุดสำหรับชีวิตของคนเราคือการที่ได้รับ พระคุณ หรือ ความเมตตากรุณา จากผู้ซึ่งรักและหวังดีกับเรา โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ   การเสียสละและให้ด้วยความเต็มใจนั้น นับวันจะหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสังคมบ้านนั้น เรากลายเป็นสังคมที่แข่งขันและจ้องเอาชนะกันทุกรูปแบบโดยมีผู้ อยากได้ มากกว่า  ผู้ อยากให้ ไปเสียแล้ว

อาจารย์บอม
16-11-2012
    


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น