1.2.56

Stress- Emphasize : เน้น แบบไหน?


ในบรรดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลเป็นคำภาษาไทย  ผมชอบนำคำที่แปลเหมือนๆ กัน แต่การใช้งานแตกต่างกันมาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังมากที่สุด  เพราะการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ โดยการนำคำแปลภาษาไทยไปใช้เป็นหลัก  ความหมายมักจะผิดเพี้ยนออกไป  ผมก็อารัมภบทมาเสียยืดยาว เดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่ เอาเป็นว่า ลองดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า  เริ่มที่

Stress (อ่านว่า ส เตรส)  แปลว่า เน้น

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “เน้น” เช่น เน้นเสียง หรือ จะแปลว่า ทำให้ “ตึงเครียด” ก็ได้    ถ้าเป็นคำนาม จะแปลว่า “การเน้นเป็นพิเศษ” หรือ “ความตึงเครียด”      ส่วนอีกคำที่คำแปล คล้ายๆ กัน นั่นคือคำว่า


Emphasize (อ่านว่า เอ๊ม ฟา ไซส์) แปลว่า เน้นย้ำ

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “เน้น”  เช่น เน้นย้ำ ให้ความสำคัญ    สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคำว่า Stress และ Emphasize คือ คำว่า stress จะเป็นการเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการออกเสียงหรือกล่าวถึงเรื่องที่มีความตึงเครียดความกดดันเข้ามาเกี่ยวข้อง  ขณะที่ Emphasize จะเป็นการเน้นย้ำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนื้อหาสาระหรือตอกย้ำในประเด็นที่มีความสำคัญ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยเหมือนกัน ไม่ได้หมายความว่า การใช้งานจะเหมือนกัน การรู้ถึงความแตกต่างในการใช้งานจึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้การใช้ภาษาอังกฤษมีความสละสลวยขึ้นมากครับ

อาจารย์บอม
01-02-20132 ความคิดเห็น:

  1. oh thank you a lot
    ที่เสียเวลามาเขียนบทความดีๆให้ (55 ใจจริงอยากจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่ไม่ไหวกลัวจะมั่ว)

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณครับ emphasizing เท่่ากับ ေတာင္

    ตอบลบ