2.3.56

Best – Bless: คำอวยพรที่ดีที่สุด

มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่คู่หนึ่งที่ผมชอบความหมายของมันมากๆ เพราะเป็นคำที่ออกเสียงคล้ายกันและมีความหมายดีด้วยกันทั้งคู่  จึงขอนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ โดยเริ่มที่

Best  (อ่านว่า  เบสท์) แปลว่า ดีที่สุด

คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ดีที่สุด  ถือเป็นขั้นสูงสุด ของคำว่า  good ที่แปลว่า “ดี”  และ better ที่แปลว่า “ดีกว่า”  คำๆ นี้ยังสามารถใช้เป็นคำนามได้อีกด้วย โดยแปลว่า “ สิ่งที่ดีที่สุด”    คำนี้ มีคำคู่แฝดอีกคำหนึ่งคือ

Bless (อ่านว่า เบลส) แปลว่า  อวยพร

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “อวยพร หรือ ให้พร”  คำที่ตรงกันข้ามกันกับคำนี้ คือคำว่า “Curse  (อ่านว่า เคิร์ส) แปลว่า สาปแช่ง”  แต่สิ่งที่อยากนำมาเล่าให้ฟัง คือ การออกเสียงของคำว่า   Best  - Bless  ที่มีความใกล้เคียงกันมาก ต่างกันแค่ตรงเสียง  “ล.ลิง” ในคำว่า bless  และเสียงลงท้ายด้วย สท์ ในคำว่า best เท่านั้น  


แม้ว่าทั้งสองคำนี้ล้วนแต่มีความหมายในแง่ดีและในเชิงบวกด้วยกันทั้งคู่ก็ตาม แต่ถ้าเราออกเสียงผิดหรือสะกดผิด ก็อาจทำให้การสื่อความหมายแตกต่างกันออกไป ดังนั้นขอให้ท่านผู้อ่านใช้ความระมัดระวังเมื่อต้องฟัง ต้องพูดคำศัพท์ทั้งสองคำนี้ด้วยครับ

อาจารย์บอม
02-03-2013

1 ความคิดเห็น: