25.5.57

Eleven – Elephant : ช้างสิบเอ็ด เชือก

ถ้าจะพูดถึงเรื่องการตั้งชื่อเลียนแบบคนอื่นแล้วล่ะก็ เห็นทีจะไม่มีชาติใดในโลกนี้ ที่เกินหน้าคนไทยเราไปได้  เมื่อเร็วๆ นี้ ผมผ่านไปยังร้านค้าแห่งหนึ่งที่ใช้สีสันและชื่อร้านเป็นภาษาอังกฤษ เลียนแบบออกมาได้ใกล้เคียงกับร้านสะดวกซื้อที่ทุกคนรู้จักกันดี  ผมชอบวิธีการเลือกคำศัพท์มาเลียนแบบของเขามาก เพราะทั้งตัวสะกด และ การออกเสียงนั้นใกล้เคียงกับร้านชื่อดังแห่งนั้นจริงๆ   มาดูกันเลยดีกว่า เริ่มที่

Eleven  (อ่านว่า อิเลฟ เวิ่น แปลว่า  สิบเอ็ด

คำนี้เป็นคำนาม หมายถึง “จำนวน หรือ ตัวเลข สิบเอ็ด”     สามารถใช้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) ดยนำไปวางหน้าหน้าคำนาม เพื่อบอกจำนวนสิบเอ็ด  เช่น 


I have eleven  cars. 
ฉันมีรถยนต์สิบเอ็ดคัน 

โดยนำคำว่า eleven ไปวางหน้าคำนามคือ cars เพื่อขยายให้ทราบถึงจำนวนของรถยนต์ที่ฉันมี  คำว่า  Eleven นี้ค่อนข้างติดหูคนไทยเพราะถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อร้านสะดวกซื้อ   แต่ที่ยกคำนี้มาเล่าให้ฟังเพราะต้องการนำไปเปรียบเทียบกับคำว่า

Elephant (อ่านว่า  เอล ละ เฟิ่นแปลว่า ช้าง

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “ช้าง”   สังเกต ให้ดีจะพบว่าทั้งสองคำนี้ นอกจากจะสะกดคล้ายๆ กันแล้ว ทั้งยังออกเสียงคล้ายๆ กันอีกด้วย   แต่หากเราลองฝึกออกเสียงทีละคำอย่างช้าๆ จะพบว่า ทั้งสองคำนี้ ออกเสียงแตกต่างกัน  ลองดูนะครับ  Eleven  (อิเลฟ เวิ่น)   -  Elephant (เอล  ละเฟิ่น)   หรือจะฝึกด้วยประโยคนี้ก็ได้

He has eleven elephants. 
เขามีช้างสิบเอ็ดเชือก

ทั้งสองคำนี้ เป็นคำศัพท์ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆ  มักออกเสียงไม่ถูกต้อง สลับกันไปกันมา หรือ ออกเสียงเหมือนกันทั้งสองคำเลย  หากอยากจะเก่งภาษาอังกฤษ ให้ลองฝึกออกเสียงทั้งสองคำนี้ช้าๆ ทีละคำ จนสัมผัสได้ถึงความแตกต่าง ถ้าทำแบบนี้ได้ รับรองว่าคำอื่นๆ ต่อจากนี้  ท่านก็จะสามารถอ่านออกเสียงและแยกแยะความแตกต่างได้อย่างสบายๆ 

อาจารย์บอม
25-05-2014


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น