1.6.57

Coup - Cope : รัฐประหาร รับมือได้

วันนี้อยากนำคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “รัฐประหาร” มาเล่าให้ฟัง เพราะเห็นว่าปัจจุบันนี้ ยังมีหลายคนสะกดคำนี้ ผิดๆ ถูกๆ อยู่  ขอเริ่มที่ คำว่า

Coup (อ่านว่า คู) แปลว่า “รัฐประหาร”

คำนี้เป็นคำนามแปลว่า “รัฐประหาร”  หลายท่านอาจจะสงสัยว่า ถ้าดูจากตัวสะกดในภาษาอังกฤษ แล้ว ไม่น่าจะอ่านออกเสียงว่า “คู”  เลย   แต่ช้าก่อน เหตุที่คำนี้อ่านว่า “คู” นั้น เพราะมีที่มาจากคำว่า coup d'état  (กูเดตา)  ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส   พอมาเป็นภาษาอังกฤษ เลยนำมาแค่คำว่า Coup  เลยเพี้ยนเสียงออกมาเป็น  “คู” ด้วยประการละฉะนี้  แต่ที่หยิบคำนี้มาเล่าให้ฟัง เพราะคำว่า  Coup  มักจะถูกใช้สลับกันกับคำว่า


Cope (อ่านว่า โคพ  ) แปลว่า  “จัดการได้/รับมือได้”  

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า  “รับมือ หรือ จัดการ ได้”   เช่น จัดการกับปัญหานั้นๆ ได้ หรือ รับมือกับสถานการณ์นั้นๆ ได้  ตัวอย่างประโยคเช่น  

I can cope with that problem.    ฉันสามารถรับมือกับปัญหานั้นได้


จะเห็นได้ว่า ทั้ง Coup (คู)  และ Cope (โคพ)  สะกดค่อนข้างใกล้เคียงกัน   และหลายครั้งถูกนำไปใช้สลับกัน  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสหรือยืมมาจากภาษาอื่นๆ ถือเป็นคำศัพท์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง พวกเราในฐานะผู้รักการเรียนรู้ในภาษาอังกฤษควรต้องให้ความสนใจและหมั่นฝึกฝนไว้ให้คล่องๆ ครับ

อาจารย์บอม
01-07-2014

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น