20.4.59

Cop – Crop : ตำรวจ ธัญพืชช่วงนี้เห็นข่าวคราวเกี่ยวกับแวดวงตำรวจอยู่เรื่อยๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์   เลยทำให้นึกถึงคำศัพท์เกี่ยวข้องกับ ตำรวจขึ้นมาได้คำหนึ่ง อยากจะนำมาเล่าให้ฟัง   นั่นคือคำว่า

Cop (อ่านว่า คอพ)  แปลว่า  “ตำรวจ”

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “ตำรวจ”   บางครั้ง  Cop ยังหมายถึง  “ด้ายที่เป็นหลอด”   หากใช้ Cop เป็นคำกริยา จะหมายถึง “จับ”     นอกจาก Cop ที่แปลว่า “ตำรวจ” แล้ว ยังมีคำว่า  Police  (อ่านว่า โพลิส)  ที่แปลว่า “ตำรวจ” ด้วยเหมือนกัน แต่คำว่า Police จะใช้ในลักษณะที่เป็นทางการกว่า    นอกจาก Cop แล้ว ยังมีอีกคำที่คล้ายๆ กัน นั่นคือ

Crop (อ่านว่า  ครอพ)  แปลว่า  “พืชผล”

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “พืชผล   ธัญพืช  หรือ การเพาะปลูก”  บางครั้ง Crop ยังหมายถึง  “การตัดผมเกรียน” ก็ได้    หากเราใช้ Crop เป็นคำกริยา  จะแปลว่า “เก็บเกี่ยว  หรือ ตัดผม”      


สิ่งที่น่าสนใจคือ  คำว่า Cop กับ Crop  มีความใกล้เคียงกันมาก    ต่างกันแค่ตัวสะกด มี r กับ ไม่มี r  ส่วนการออกเสียงก็แค่มี เสียง ร. กับ ไม่มี   ร.    คำศัพท์ที่มีความใกล้เคียงกันแบบนี้ ต้องระมัดระวังให้ดี สะกดผิดออกเสียงผิด ความหมายออกแตกต่างกันไปมากมายเลยทีเดียว

อาจารย์บอม   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น