3.4.59

Insect – Insert : โลกนี้คือแมลง


Credit Pic: animaliaz-life.com/data_images/insect/insect1.jpg


ในบรรดาสัตว์ที่มีอยู่บนโลกใบนี้  ว่ากันว่า แมลงมีจำนวนมากที่สุด  ถ้านับกันเฉพาะชนิด  มีคนบันทึกไว้ว่า มีมากถึง 750,000 ชนิดของแมลงเลยทีเดียว   เคยคิดเล่นๆ ว่า ถ้าเหล่าบรรดาแมลงรวมตัวกันบุกยึดโลก  มนุษย์สองขาอย่างเรา คงสู้เหล่าบรรดาแมลง 6 ขาไม่ได้แน่ๆ   พูดถึง  “แมลง” ทำให้นึกถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นมาได้คำหนึ่ง นั่นคือ

Insect (อ่านว่า อินเซ็ค ท์)  แปลว่า  “แมลง”


คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “แมลง”   หากใช้  Insect กับคน จะหมายถึง  “คนที่ไม่สำคัญ”   นอกจากนี้  Insect ยังสามารถใช้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective)  โดยแปลว่า “เกี่ยวกับแมลง”    ก่อนจะจบเรื่องแมลง แถมให้อีกคำคือ  Insecticide (อ่านว่า อินเซ็ค ทิไซด์)  แปลว่า “ยาฆ่าแมลง”      นอกเหนือจาก Insect แล้ว เรายังมีอีกคำที่คล้ายๆ กันนั่นคือ

Insert  (อ่านว่า อิน เซิร์ท)  แปลว่า “ใส่เข้า แทรก บรรจุ”

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า  “ใส่เข้า แทรก  สอด หรือ บรรจุ”    หาก Insert เป็นคำนาม จะแปลว่า “ใบแทรก”     แต่หากพบคำว่า  Insertion  (อ่านว่า อินเซิร์ท ฉั่น)  จะหมายถึง  “สิ่งที่ใส่ไว้  สิ่งที่สอดแทรกไว้”

ที่น่าสนใจคือทั้ง Insect และ Insert  ออกเสียงคล้ายกันมาก  จุดแตกต่างมีอยู่นิดเดียวคือ เสียงลงท้ายที่เป็น “เซ็คท์” กับ “เซิร์ท”    ในส่วนของตัวสะกดก็ต่างกันแค่ c กับ r เท่านั้น  ต้องถือว่า Insect – Insert  เป็นคำศัพท์คู่อันตรายอีกคู่หนึ่ง ที่เมื่อไปปรากฏอยู่บนข้อสอบหรือแบบทดสอบ มักทำให้หลายคนสับสนจนอดได้คะแนนไปอย่างน่าเสียดาย


อาจารย์บอม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น