10.9.59

Provide - Offer : ข้อเสนอที่มีให้เมื่อเร็วๆ นี้   ผมได้รับคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษสองคำที่แปลเป็นไทยแล้วมีความหมายคล้ายๆ กัน โดยผู้ถามสงสัยว่า ทั้งสองคำนี้มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไร  ผมเลยขอหยิบมาเล่าให้ฟัง เริ่มที่

Provide  (อ่านว่า โพร ไวด์ แปลว่า  “ให้ หรือ จัดให้”

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “ให้ หรือจัดให้”   นอกจากนี้ยังแปลว่า “เตรียมการ” ก็ได้   มาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่า


This hotel provides all the basic facilities for the old age customers.
โรงแรมนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทุกอย่างให้สำหรับลูกค้าผู้สูงวัย

ส่วนคำศัพท์อีกคำที่น่าสนใจไม่แพ้กัน  นั่นคือ


Offer (อ่านว่า ออฟ เฟอะ) แปลว่า  “ให้ หรือ เสนอ”

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “ให้ หรือ เสนอ”   หากใช้  Offer ในเชิงธุรกิจ จะแปลว่า “เสนอขาย  หรือ ประมูล”  ถ้าใช้ในระหว่างชายหญิง Offer อาจหมายถึง “ขอแต่งงาน” ได้ด้วย   นอกจากนี้ยังมี Offering ซึ่งเป็นคำนาม แปลว่า “สิ่งที่เสนอให้หรือ สิ่งที่ถวายให้”   มาดูตัวอย่างประโยคกัน

The salesman offers the new items to the old customers.
พนักงานขายนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ให้กับลูกค้าเก่า


จะเห็นว่า ทั้ง Provide และ Offer มีความหมายหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ “ให้”  แต่หากสังเกตจากตัวอย่างประโยคที่ยกมาก่อนหน้านี้ จะพบว่าทั้งคู่มีการใช้งานที่ต่างกัน นั่นคือ Provide จะเป็นการให้ ในลักษณะที่เรียกว่า "จัดเตรียมไว้ให้แล้ว”   เช่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้   ประมาณว่า  จะใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่ต้องตัดสินใจอะไร เพราะมีเตรียมไว้ให้หยิบให้ใช้เรียบร้อยแล้ว   ขณะที่  Offer จะเป็นการ “เสนอให้ (เพื่อพิจารณา)” คือ ท้ายสุดเมื่อพิจารณาแล้วจะรับหรือปฏิเสธ ข้อเสนอนั้น ก็แล้วแต่ ซึ่งหากเขาไม่รับ offer ก็จบเรื่องกันไป  การให้ก็ไม่เกิดขึ้น และนี่ก็คือจุดแตกต่างในการใช้งานของ Provide กับ Offer  ครับ

อาจารย์บอม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น