25.9.59

Sign – Science : สัญญาณ ทางวิทยาศาสตร์Credit Pic: http://edge.alluremedia.com.au/m/l/2013/07/Science1.jpg
เมื่อวันก่อนผมได้มีโอกาสไปดูหนังสารคดีทางด้านวิทยาศาสตร์มาครับ หนังเรื่องนี้เนื้อหาน่าสนใจมากมาย แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขาใช้ในเรื่อง  ทำให้ผมได้ข้อมูลมาเขียนเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังในวันนี้ล่ะครับ  เริ่มที่

Science  (อ่านว่า ซาย เอิ่น) แปลว่า  “วิทยาศาสตร์"


คำนี้เป็นคำนามแปลว่า “วิทยาศาสตร์ หรือ ความรู้ที่เป็นระบบ”   คำนี้หากไปตามหลังคำไหนก็จะบ่งบอกว่าคำนั้นเป็น ศาสตร์  เช่น Political Science แปลว่า “รัฐศาสตร์ หรือศาสตร์เกี่ยวกับการเมือง”    Medical Science  ก็แปลว่า “แพทยศาสตร์ หรือ ศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์”  เป็นต้น   ยังมีอีกคำที่คล้ายๆ กันกับคำนี้ นั่นคือ

Sign (อ่านว่า ซายน์แปลว่า “เครื่องหมาย สัญลักษณ์”

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “สัญลักษณ์ เครื่องหมาย”  บางครั้งยังแปลว่า “สัญญาณ หรือ ร่องรอยที่ปรากฏให้เห็น”  หาก Sign ทำหน้าที่เป็นกริยา จะแปลว่า “เซ็นชื่อ ลงนาม ทำให้เห็นเป็นสัญลักษณ์”  ตัวอย่างประโยคเช่น  

We cannot do anything if the manager does not sign this letter.   
เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยหากผู้จัดการยังไม่ลงนามในจดหมายฉบับนี้

จะเห็นว่าทั้ง Science และ Sign  นั้นออกเสียงใกล้เคียงกัน แม้ว่าจะสะกดแตกต่างกัน  หากเราไปได้ยินฝรั่งมังค่าพูดคำใดคำหนึ่งระหว่างสองคำนี้ คงจะต้องใช้ประสาทหูแยกให้ดีๆ ว่าเขากำลังหมายถึงคำไหน   สำหรับจุดแตกต่างในการออกเสียงของทั้งสองคำนี้ ก็มีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มี นั่นคือ Science  (ซาย เอิ่น) จะมีเสียง “เอิ่น” ลงท้าย  ขณะที่ Sign (ซายน์) ไม่มีเสียงใดๆ  ต่อท้าย    ไปเจอคำศัพท์ที่ออกเสียงใกล้ๆ กันแบบนี้ที่ไหน ต้องฟังให้ดีๆ ไม่เช่นนั้นอาจมีงงกันทั้งคนพูดและคนฟังครับ

อาจารย์บอมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น