28.10.59

Worst – Worth : วันที่แย่ที่สุด อาจมีค่ามากที่สุด


ภายใต้ห้วงเวลาที่แย่ที่สุดของคนเรานั้น อาจจะมีสิ่งดีๆ ซ่อนอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราต่อเหตุการณ์นั้นว่า เป็นอย่างไร วันนี้ผมขอนำคำที่มีความใกล้เคียงกันและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง เริ่มที่

Worst (อ่านว่า เวิร์สท   แปลว่า “แย่ที่สุด”

คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) แปลว่า “แย่ที่สุด  ไม่น่าพอใจที่สุด”    Worst คือขั้นสูงสุดของคำว่า  Bad ที่แปลว่า “แย่ หรือไม่ดี” ตัวอย่างประโยคเช่น   


Today is my worst day and  I do not want to do anything.  
วันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดของฉันและฉันไม่อยากจะทำอะไรเลย

ส่วนอีกคำที่ออกเสียงใกล้เคียงกัน นั่นคือ

Worth (อ่านว่า เวิร์ธ) แปลว่า   “มีค่า”

คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective)   แปลว่า “มีค่า คุ้มค่า มีราคา”  หากใช้เป็นคำนาม  Worth จะหมายถึง “สมบัติ หรือ คุณค่า  คุณประโยชน์”   มาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่า  

Whatever  happened,  it is worth to follow his  teaching.  
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  การปฏิบัติตามคำสอนของเขาเป็นสิ่งที่มีค่า


จะเห็นว่าทั้ง Worst (เวิร์สท)  และ Worth (เวิร์ธ) นั้น ออกเสียงใกล้เคียงกัน   แต่ความหมายกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง   การออกเสียงภาษาอังกฤษที่มีลักษณะคล้ายๆ กันแบบนี้ จำเป็นต้องระวังให้มาก ท้ายสุดอยากฝากบอกว่า แม้วันนี้จะเป็นวันที่แย่ที่สุด (Worst) สำหรับเรา แต่หากเรามองให้ดีให้รอบด้าน อาจพบสมบัติหรือสิ่งมีค่า (Worth) ที่ซ่อนอยู่ในวันที่แย่ที่สุดนั้นก็ได้นะครับ


อาจารย์บอม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น